כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תיקון תנאי לא ענייני במכרז


עורכי דין - מידע משפטי: , משפט מנהלי, משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני חברות - דיני מכרזים - משפט מסחרי - משפט מנהלי - מכרז דו שלבי - תנאי במכרז - תנאי סף במכרזים - קבלן - ספק - רשות - וועדת המכרזים -צו ביניים -עתירה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
תיקון תנאי לא ענייני במכרז
מאת: עו"ד אהוד גרא

בחודש דצמבר 2008 פנו אלי שני לקוחות של משרדי, האחד מירושלים והשני מהגליל, בבקשות דומות ולא קלות: לגרום לתיקון תנאי סף לא-ענייניים, לכאורה, שנכללו בשני מכרזים שכבר התפרסמו.

במכרז האחד, מכרז דו-שלבי, נדרשו המשתתפים לקבל בשלב הראשון, שלב איכות ההצעה, 'ציון' של 75 נקודות, לפחות, על מנת שיוכלו לעלות ולהשתתף בשלב השני שלו. [התנאי הזה הוא תנאי סף של השלב השני במכרז]. למשתתפים ניתן היה להגיש הצעות לאחד או יותר מעשרת המרכיבים של המכרז, וכן גם לכל עשרת המרכיבים.  בתנאי המכרז נקבע שמשתתף שיגיש הצעות לכל עשרת המרכיבים יקבל על כך 20 נקודות. טענתו של הלקוח שלי הייתה שהוא ורבים שכמותו אינם יכולים להגיש הצעות לכל המרכיבים, אלא לשניים-שלושה מהם, לכל היותר. פירושו של דבר, שהם מראש יכולים לקבל בשלב האיכות 80 נקודות לכל היותר. די בניקוד חסר באחת מאמות המידה האחרות כדי שהם ייפסלו, ולא יעברו לשלב השני. הלקוח הטיל עלי לפנות לעורך המכרז בתביעה לבטל או למצער להפחית את הניקוד שניתן להצעה כוללת.

התנאי הלא-ענייני במכרז השני היה יותר פשוט ומוכר: בתנאי הסף שול נדרש מהמשתתפים סיווג קבלני של ג'-4 לעבודה בהיקף שסיווג ג'-3 עונה עליה ובקלות. תשאלו מניין לי? המכרז כלל מחירון של העבודות, והמשתתפים התבקשו להגיש הצעות מעליו או מתחתיו. המחירון הסתכם בכ-9 מש"ח, ואילו בעל סיווג ג'-3 רשאי לבצע עבודה שעולה על 12 מש"ח. משמע: אין צורך בסיווג ג'-4 לביצוע העבודה. הלקוח ביקש ממני לפנות אל הרשות המקומית שפרסמה את המכרז ולדרוש את הפחתת הסיווג מג'-4 לג'-3.

ייאמר מיד שלא קל לגרום לרשויות מנהליות לעשות שינויים בתנאי הסף של המכרז. כדי שהם יסכימו לכך, צריך שהייעוץ המשפטי שלהם יאמר לוועדת המכרזים בפרוש שהוא לא יוכל להגן על התנאי הלא-ענייני בבית המשפט.

להלן דרך הפעולה שמומלצת על ידי במקרים כאלה: מהירות הפעולה חשובה ביותר. הפנייה צריכה להיות מיידית, להיכתב על ידי עורך הדין של הקבלן או הספק שמשתתף, ולהישלח על ידו ישירות אל היועץ המשפטי של הרשות. הפנייה צריכה להיות קצרה ועניינית, אך מבוססת מבחינה עובדתית ומשפטית. היא צריכה להסתיים בכך שאם התנאי לא יתוקן, יפנה המשתתף לבית המשפט לקבל סעד. התכתבות בין הקבלן לרשות בד"כ לא תועיל ורק תבזבז זמן יקר.

לאחר יום, צריך שעורך הדין שלך יתקשר ללשכה המשפטית, יוודא שהיועץ המשפטי או מי מאנשיו קרא את מכתב הדרישה וידרוש התייחסות אליה. היה והתגובה המסתמנת היא שלילית או שהיא מתמהמהת להגיע, מוטב שעורך הדין שלך יכין עתירה ובקשה לצו ביניים לבית המשפט.

בשני המקרים שבהם טיפלתי לאחרונה, נענו עורכי המכרזים ותקנו את התנאים כמבוקש. במקרה הראשון, נעשה הדבר רק לאחר שהוגשה עתירה לבית משפט, אך מבלי שהיא הגיעה לכלל דיון. הרשות הציבורית תקנה את תנאי המכרז, ואף נתנה, עקב השינוי, ארכה של שבוע להגשת הצעות. במקרה השני, השתכנע היועץ המשפטי בצדקת הדרישה, ובעקבות כך הפחיתה וועדת המכרזים את הסיווג, ללא פנייה לבימ"ש.

מסקנות: בדקו את הענייניות של תנאי המכרז. אם לדעתכם תנאי אינו ענייני, משמע: אינו סביר ומידתי, פנו מיד לעורך דין מומחה המכרזים. אם הוא מסכים אתכם, אז צאו ביחד לדרך לשנות את התנאי הפסול. בהצלחה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף