כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מתי מתחילה פסילת רישיון נהיגה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - פסילת רשיון נהיגה - שלילת רשיון - גזר דין - עיכוב ביצוע - מאסר - הפקדת הרשיון - מזכירות בית המשפט - תחולת הפסילה - נהג - רכב - תצהיר


מה דינו של נאשם שאינו יכול להפקיד רישיונו מסיבות שאינן תלויות בו [כגון שהרשיון ניתפס ע"י המשטרה או אבד


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
מתי מתחילה פסילת רישיון נהיגה
מאת: עו"ד מנחם יהב

החוק קובע כי כאשר בית המשפט גוזר על נאשם שלילת רישיון בפועל, הפסילה מתחילה מרגע הטלת העונש, אם גזר הדין ניתן בפני הנאשם, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
בנוסף מוטלת על הנידון החובה להפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט. כל עוד
לא הופקד הרישיון במזכירות הנידון נימצא בפסילה אך תקופת הפסילה הקצובה בגזר הדין טרם החלה.
מה דינו של נאשם שאינו יכול להפקיד רישיונו מסיבות שאינן תלויות בו [כגון שהרשיון ניתפס ע"י המשטרה או אבד].
לאחרונה נדונה סוגיה זו בפני בית המשפט העליון, במסגרת מקרה בו
הנאשם נדון למאסר ולפסילת רישיון שתתחיל בסיום מאסרו. רישיונו של הנאשם נתפס ע"י המשטרה בעת מעצרו ולפיכך לא הופקד במזכירות בית המשפט. הנאשם השתחרר ממאסרו ולא טיפל בהפקדת הרישיון כי הרישיון לא הוחזר לו.
מספר שנים לאחר שיחרורו התברר לנאשם כי תקופת הפסילה הקצובה טרם החלה כי הרישיון לא הופקד, ולכן הוא עדין בפסילה.
הנאשם פנה לבית המשפט שגזר את עונשו בבקשה לקבוע כי הפסילה התחילה ביום שחרורו מהכלא.
לטענתו מאז ועד להגשת הבקשה לא נהג ברכב. בית המשפט דחה בקשתו, והנאשם עירער לבית המשפט העליון.
בבית המשפט העליון טענה המדינה כי לבית משפט אין כלל סמכות לדון בבקשת הנאשם. כי בית המשפט סיים תפקידו עם מתן העונש (גזר הדין).
בית המשפט העליון פסק כי לבית משפט שהטיל את הפסילה סמכות לדון בבקשה ממין זה.
כמו כן קבע בית המשפט כי בית המשפט שדן בבקשה כזאת גם מוס
מך לקבוע כי תקופת הפסילה תחל רטרואקטיבית, כלומר לאחר תאריך גזר הדין ולפני מועד הדיון בבית משפט.
כן קבע בית המשפט כי במקרה שהרישיון אינו בידי הנאשם עליו להגיש תצהיר כי רישיונו אינו בידיו, וכאשר הבקשה היא לתחולה רטרואקטיבית על הנאשם גם להגיש תצהיר משלים כי ל
א נהג ברכב בכל התקופה מיום תחולת הפסילה [לפי הבקשה] ועד ליום הדיון בבית המשפט (רע"פ 10360/07 אהרון נ' מדינת ישראל).     

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף