כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - צוואה - השפעה בלתי הוגנת - ביטול צוואה - מצווה - רצון חפשי - יורשים - עזבון - נטל ההוכחה - תלות - מצב רפואי - סיעודי - מטפלת


ככלל אין מניעה מלשכנע אחר לכתוב צוואה לטובתך או לטובת אדם אחר. אבל אם הדרך בה הדבר נעשה כרוך בהשפעה בלתי הוגנת הרי זה פסול וצוואה כזו בטלה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת
מאת: עו"ד ליאן קהת


סעיף 30 (א) לחוק הירושה דן בצוואה שנעשתה בנסיבות של אונס ו/או איום ו/או השפעה בלתי הוגנת ו/או  תחבולה ו/או תרמית.
הסעיף קובע  כי צוואה שנעשתה בנסיבות האמורות בטלה.

ככלל אין מניעה מלשכנע אחר לכתוב צוואה לטובתך או לטובת אדם אחר. אבל אם הדרך בה הדבר נעשה כרוך בהשפעה בלתי הוגנת הרי זה פסול וצוואה כזו בטלה.

מתי תחשב השפעה להשפעה בלתי הוגנת?

הכלל שנקבע על ידי בתי המשפט הוא בחינת השאלה:  האם הצוואה נכתבה מתוך רצונו החופשי של המצווה. אם לאו הצוואה בטלה.
אין זה חשוב  מי השפיע ולמ
ה. אם הצוואה הנה פרי רצונו החופשי של המצווה הרי שהיא בתוקף ואם אינה פרי רצונו היא בטלה.

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה על הטוען להשפעה בלי הוגנת חלה על טוען הטענה כנגד מבקש קיום הצוואה היורש/ים.
יחד עם זאת כאשר קיימים פגמים צורניים בצוואה הרי שנתן להעביר את הנטל על  הטוען לקיומה של הצוואה.
קיימים שני סוגי מקרים נוספים שבהם נתן יהיה להעביר את נטל ההוכחה על מבקש קיום הצוואה
משמע היורש/ים. כאשר מדובר ביחסי אמון מיוחדים כגון עורך דין ולקוח, רופא וחולה.
כאשר קיימים יחסי תלות בין המנוח והזוכה. כגון שהמנוח היה מצוי בטיפול בלעדי בידי מטפלת שזכתה בצוואה.
בשל הכלל שאת רצון המת יש לקיים הנחת המוצא היא כי הצוואה כשרה והמתנגד לקיום צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת עליו הנטל להוכיח טענתו. כל ספק לעניין זה פועל לטובת מבקש קיום הצוואה-היורש/ים.  ברם "כאשר הנסיבות  האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת כי אז אפשר לאמר שעשייה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצידו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר במקרה כזה חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה".
ראה פסק הדין ע"א 423/75 בן נון נגד ריכטר לא (  1 )  372 שם דובר באחיין שטיפל בדודתו בת 85 וזו היתה לגמרי תלויה בחסדיו.המבחנים לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת

בדנ"א 1516/95 מרום נגד היועץ המשפטי לממשלה נקבעו על ידי בית המשפט העליון ארבעה מבחנים לבחינת השאלה האם הצוואה נחתמה תחת  השפעה בלתי הוגנת:

 1. 1.תלות ועצמאות- הכוונה לעצמאות פיזית ושכלית-הכרתית של המוריש המנוח. הן לאורך תקופה והן בזמן עריכת הצוואה. תלות פיזית אין די בה שכן יתכן ועצמאות שכלית חברתית מחפה על התלות הפיזית.
 2. 2.תלות וסיוע- במידה והמצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע הזולת כגון מטפל/ת, יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ואת מידת התלות של המצווה באותו סיוע ובמי שהעניק לו אותו.
 3. 3.קשרי המצווה עם אחרים: בידודו של המצווה וניתוקו מאחרים.
 4. 4.נסיבות עריכת הצוואה: מעורבותו של הנהנה בעשייתה צוואה.
מובן כי בית-המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים.  השימוש בכל אחד מהמבחנים עשוי לסייע לבית-המשפט לקבוע אם בעת כתיבת צוואתו היה המצווה במצב של תלות, וההכרעה בשאלת התלות עשויה לסייע לו לקבוע אם המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת.

אך חשוב לזכור, כי בתלות, כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה. ראה דבריו של כבוד השופט מצא בפסק הדין הנ"ל
.
בת.ע 101060/05 א.ג. נגד פ.ש. נדחתה על ידי כבוד השופטת ט. סיון טענה של השפעה בלתי הוגנת. שם דובר על  אישה  עיוורת בעין אחת כאשר ראייתה בעינה השניה השתבשה אף היא בתקופות הסמוכות לעשיית צוואתה השנויה במחלוקת.  לאחר פטירת בעלה הזדקקה המנוחה לטיפול והשגחה עקב הבעיות בעיניה ומצבה הרפואי. בתקופה זו החל קשר קרוב בין המנוחה לשכן של המנוחה אשר סעד את המנוחה ובתקופה מסויימת אף התגוררה בביתו. המתנגדת לצוואה היתה  בת דודה מדרגה שניה אשר טענה כי השכן הפעיל על המנוחה השפעה בלתי הוגנת בעת כתבה צוואתה.
בדחותה את ההתנגדות קובעת כבוד השופטת סיון "מבדיקת המסמכים נראה כי המצב בו האחריות לטיפול המנוחה נופל על כתפי התובע, הוא השכן, כנראה היה נוח לנתבעת, אשר כדבריה היו לה קשיים מקשיים שונים להגיע לביקור ו/או לסעוד את המנוחה. בנסיבות אלה, אל לה לנתבעת, לאחר מותה של המנוחה, לטעון לניצול והשפעה בלתי הוגנת, כאשר בחייה של המנוחה בחרה, חרף האפשרות לשנות את המצב, להשאיר את הטיפול בידיו של התובע".
נראה כי  בתלות כשלעצמה אין ראיה מספקת להשפעה בלתי הוגנת. לא קיומה של ההשפעה פוסל את הצוואה, אלא קיומו של יסוד בלתי הוגן בה שעיקרו ניצול תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של המצווה לעשות צוואה לטובת הנהנה.

לסיכום:
אנו ממליצים ליורשים פוטנציאליים לנקוט משנה זהירות כלפי בני משפחותיהם אשר מצויים בטיפולם של אנשים זרים. בדרך כלל מדובר בהורה קשיש המצוי בטיפול של מטפלת /ת אישית/ת או באדם שלישי כאשר אותו אדם שלישי עלול לנצלו לרעה את התלות בו כדי להביא את אותו קשיש/ה לחתום על מיני מסמכים אשר יהפכו את המסייע/מטפל/אדם שלישי   ליורשת/ת.

מאידך אם אתם עצמכם סועדים אדם אחר  במקום בני משפחתו הקרובים ואותו אדם מעוניין לצרף אתכם כזוכה בצוואתו כדאי ומומלץ כי הצוואה תיערך כאשר קיימת חוות דעת רפואית המאשרת כי המצווה כשיר לעשות צוואה וכי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף