כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תשלום דמי שימוש ראויים לבן זוג שעזב את הבית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה , דיני מקרקעין - דיני משפחה - גירושין - דירת המגורים - דמי שימוש ראויים - יחסי ממון בין בני זוג - דיני מקרקעין - דירה - פירוק שיתוף במקרקעין - פרק ב - שכירות -שכר ראוי


באילו נסיבות יקבל בן זוג שעזב את הבית "שכר דירה" בגין השימוש הבלעדי שעושה בן זוגו בבית שבבעלותם המשותפת?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
תשלום דמי שימוש ראויים לבן זוג שעזב את הבית
מאת: עו"ד רחל פולק

    
באילו נסיבות יקבל בן זוג שעזב את הבית "שכר דירה" בגין השימוש הבלעדי שעושה בן זוגו בבית שבבעלותם המשותפת? לכאורה זו זכות גורפת. החוק קובע כי שותף שהשתמש במקרקעין משותפים, חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש, ובלבד שמנע שימוש סביר בדירה משותפו האחר. מה יוגדר כמניעת שימוש מן האחר? אלימות פיזית שהופעלה כנגד העוזב או שמא די בהתעמרות נפשית ובמערכת יחסים קשה שגרמו לבן הזוג לעזוב את הבית.

    הגישה השלטת בפסיקת בתי המשפט דורשת כי יוכח קשר סיבתי בין עזיבת הבית לבין התנהגות בן הזוג הנשאר, שהפך במעשיו את החיים המשותפים למסוכנים/ בלתי נסבלים. בשנים האחרונות הגמיש ביהמ"ש את עמדתו וקבע שכל סיטואציה קשה בשלה אדם איננו יכול להישאר בביתו, ואין זה משנה מי מהצדדים יצר אותה, תגרום לכך שהשותף הנשאר ישלם לשותפו דמי שימוש ראויים בגין שימוש בחלקו של האחר. רוצה שותף לעשות שימוש בלעדי בזכות הקניינית השייכת גם לחברו, יתכבד וישלם שכר ראוי. זכותו של אדם לקבל את חלקו מפירות הנכס, בשעה ששותפו מחזיק ומשתמש בו, מיישמת עקרונות של דיני עשיית עושר ולא במשפט. גישה זו מנתקת את שאלת האשם מחובתו של שותף לשלם לשותפו האחר דמי שכירות ראויים.

    התנגדותו של השותף האחד להפרדת המגורים, קרי לפירוק השיתוף בדירה תחייבו בדמי שכירות ראויים. די בסכסוך בין בני זוג שאינו מאפשר חיים תחת קורת גג אחת, כדי להכיר בזכותו של שותף להפריד את המגורים. בהגשת תביעה לפירוק שיתוף מודיע השותף לחבירו כי חזקתו הבלעדית גורעת מזכותו שלו להינות מרכושו וכי עליו להסכים לאלתר לפירוק השיתוף בנכס, כדי לאפשר לו להשתמש בחלקו. אם ינקוט השותף האחר בטקטיקות משפטיות שנועדו לסכל מתן פס"ד לפירוק השיתוף בדיר המגורים, כגון: הגשת התנגדות לפירוק השיתוף בלא טיעונים הולמים, דחיית הדיון הענייני בטענת חוסר סמכות עניינית (כי הנושא נכרך בתביעת הגירושין, בלי להציג את תביעת הגירושין), בטענות שקריות ל"שלום בית" וכיוצ"ב, יחויב בשכר ראוי.

    יצוין כי החוק מכיר בטענת הגנה אחת העומדת לבן הזוג שנשאר בדירה והיא היותו מחזיק בילדים. החוק מבקש להגן על קורת הגג של הקטינים. אך אם לבן הזוג האחר הכנסות נאות והוא יוכל לשלם את חלקם של הקטינים בשכר הדירה העתידי, ובכך להבטיח את מגוריהם, לא תעמוד לנשאר הגנה זו.

    עולה מן המקובץ כי אם בן זוג עזב את הדירה, מטעמים הקשורים ביחסיו עם שותפו, ובן הזוג הנשאר איננו נענה לדרישה למכור את הדירה ולחלק את התמורה, יש להגיש תביעה לשכר ראוי, שאם לא תסתיים בחיוב הנשאר בשכר ראוי, אין ספק שתחיש את פירוק השיתוף בדירה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף