כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הסכם ממון פיקטיבי - האם ניתן לבטלו?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - הסכם ממון - גירושין - פיקציה - הסכם ממון פיקטיבי - הסכם למראית עין - דיני חוזים - נושים - חייב - ביטול הסכם ממון - תוקף של פסק דין - השתק


האם יכול אדם לעתור לבית המשפט בבקשה שיתן פסק דין שיצהיר כי הסכם הממון בטל וחסר נפקות, מפני שהיה "חוזה למראית עין".


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
הסכם ממון פיקטיבי - האם ניתן לבטלו?
מאת: עו"ד רחל פולק

    בני זוג חתמו על הסכם ממון, בו הקנה הבעל לאשתו את חלקו בדירת המגורים. ההסכם אושר וניתן לו תוקף של פס"ד. האם יכול אדם לעתור לבית המשפט בבקשה שיתן פסק דין שיצהיר כי הסכם הממון בטל וחסר נפקות, מפני שהיה "חוזה למראית עין". הסכם שתוכנו הגלוי שונה ממה שהצדדים הסכימו לו.  הסכם שנועד להציג כלפי חוץ מצב דברים, אשר איננו משקף מצב משפטי אמיתי. הבעל העביר זכויות משפטיות אשר בידו לאשתו, כדי להציג בפני נושיו מצב כאילו הזכויות אינן שייכות לו, אך הוא לא התכוון לוותר על חלקו בדירה לטובת אשתו. כיוון שחוק החוזים קובע כי "חוזה שנכרת למראית עין בלבד - בטל", מבקש הבעל לבטל את סעיפי ההסכם הדנים בהעברת זכויותיו בדירה לאשה. האם יעתר לו ביהמ"ש?

    ניתן לתקוף הסכם שחלקים ממנו הינם "מראית עין", אם יוכל הטוען זאת להוכיח טענה עובדתית זו.  ביהמ"ש יבחן את אמיתות ההסכם. מה היתה כוונת הצדדים בעת כריתת ההסכם. התשובה לשאלה זו נלמדת ממכלול הנסיבות האופפות את כריתת ההסכם. לדוגמא: האם היו לבעל נושים באותה עת, האם הם תבעו את חובם או איימו עליו בדרך אחרת, האם האשה היתה מודעת לקיומם של חובות/נושים? מי ניסח את ההסכם? במסגרת זו תהיה רלוונטית גם התנהגות הצדדים, אשר יהיה בה ללמד איך התייחסו הצדדים עצמם לזכויות ולחובות אשר נקבעו בהסכם. לדוגמא: האם קוים ההסכם וחלקו של הבעל בדירה נרשם ע"ש האשה, האם הצדדים המשיכו לחיות יחד ולא מימשו את ההסכם וכיוצ"ב.

    לאחרונה ניתן פס"ד המציג גישה שונה לחלוטין. משניתן להסכם תוקף של פסק דין, מושתק הבעל מלהעלות כל טענה כנגד אמיתות ההסכם ונכונותו.  בן זוג הטוען שהסכם הגירושין שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין, הינו הסכם למראית עין ונעשה למען הברחת רכוש מפני נושים, עושה מחד, שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, ומרמה מאידך, את הנושים ואת בית המשפט. תקנת הציבור ומדיניות משפטית מחייבות דחיית התביעה. אין לתת לתובע ליהנות מפרי חטאו ויש לשלול זכות תביעתו ולמנוע ממנו לטעון לפיקטיביות הסכם הגירושין, גם מכוח הכלל הקובע כי "מעילה בת עוולה לא תצמח תביעה".  הושטת סעד לתובע שלפנינו יש בה משום עידוד עריכת הסכמים פיקטיביים ושימוש לרעה בהליכי משפט על מנת להכשיל נושים. יתר על כן, קבלת התביעה הופכת את בית המשפט לשותף למעשה עוולה ולכלי שרת בידי מתדיינים דוגמת התובע. זעקת התובע דנן כמותה כזעקת הקוזאק הנגזל, וטוב שידע התובע, ושידע ציבור המתדיינים בכלל, כי בית המשפט לא ישעה לזעקה כזו, ולא יושיט לה יד מסייעת.

    חכמים היזהרו בדבריכם. הסכם ממון הפותח או מסיים פרק בחיי זוג, וקובע, במידה רבה, את איכות החיים בשנים הבאות, צריך להיעשות לאחר מחשבה רבה, בחינת כל האלטרנטיבות וניסוח מהימן של כוונות הצדדים. יחד עם זאת, אם כוונת הצדדים "האמיתית" בעת עריכת ההסכם ניתנת להוכחה, יש לתקוף את ההסכם. הגישה השוללת זכות תביעה במקרה בו אושר ההסכם מצאה ביטויה בפס"ד אחד.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף