כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עיקול מיטלטלין – קביעת הבעלות על ידי ראש ההוצאה לפועל


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - הוצאה לפועל - הוצל"פ - עיקול - מטלטלין - מכירה - חייב - זוכה - ראש ההוצאה לפעל - מכירה - בעלות - אזהרה - בויצוע פסק דין - פס"ד הצהרתי


לאור האמור עולה השאלה, מה על צד ג' לעשות אם עיקלו מיטלטלין בבעלותו משום שסברו כי הם של החייב?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
עיקול מיטלטליןקביעת הבעלות על ידי ראש ההוצאה לפועל
מאת: עו"ד אביב טסה

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל לחייב ולאחר שחלפו 20 יום מיום המצאת אזהרה לחייב, רשאי הזוכה לנקוט בהליכים להבטחת ביצוע פסק הדין. בין מגוון ההליכים העומדים לטובת הזוכה לצורך פירעון החוב, ישנה פעולת עיקול המיטלטלין אשר מטרתה להגביל את האפשרות לסחור ולהשתמש במיטלטלין. חוק ההוצאה לפועל מונה רשימת מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, כאשר הרציונאל הינו להשאיר את החייב עם צרכים בסיסיים, כגון צרכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו הגרים עימו לתקופה של עד 30 יום, בגדים, מיטות ועוד.
משניתן צו עיקול על ידי ראש ההוצאה לפועל, רשאי המוציא לפועל, בין היתר, להיכנס אל חצרים של החייב שבהם נמצאים מיטלטליו ולעקלם, בכפוף לחריגים הקבועים בחוק. המחוקק אף הגדיל לעשות וקבע כי המוציא לפועל רשאי להיכנס לחצרים של צד ג' שאינם בידי החייב ולעקל את מטלטלי החייב, בכפוף לחריגים הקבועים בחוק שהעיקרי הוא בתנאי שימסור קודם לכן הודעה על הצו למחזיק החצרים ועל כוונתו להיכנס אליהם.

לאור האמור עולה השאלה, מה על צד ג' לעשות אם עיקלו מיטלטלין בבעלותו משום שסברו כי הם של החייב? ויותר מזה, מה על הורה לילד שהוא חייב בתיק הוצאה לפועל לעשות כדי שלא יעקלו את מיטלטליו משום שסבורים כי אלו מיטלטלי ילדו החייב, האם בכל פעם שיגיעו לעקל הוא יגיש תביעה לבית המשפט המוסמך?

באופן עקרוני, במידה והוטל עיקול על מיטלטלין של צד ג', המבקש מופנה אוטומטית לבית המשפט המוסמך בבקשה לקבלת פסק דין הצהרתי, אשר יקבע למי זכות הבעלות. במקביל, הואיל ולמבקש/צד ג' נוצר מעמד בתיק ההוצאה לפועל, עליו לפנות אל ראש ההוצאה לפועל בבקשה לעיכוב ביצוע החלטתו, עד להכרעת בית המשפט ו/או צמצום ו/או ביטול העיקול. למצער, הליכים בבית המשפט עלולים להימשך זמן רב עולים כסף ויש לעיתים צורך להפקיד ערבויות הליכים, שבדרך כלל אינם מצדיקים את שווי המיטלטלין וקיים סיכוי גבוה לפגיעת בזכויות הקניין של צד ג' הטוען לבעלות במיטלטלין.

בפסק דין תקדימי  קבע כבוד השופט עודד מאור מבית המשפט השלום בתל-אביב (ה.פ 200790/08 שניתן בתאריך 18.12.2008), שאין לפסוח על הוראות סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל התשכיז-1967 בשני המצבים הבאים:

 1. 1.מיטלטלין שעוקלו כשהיו "על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו". במקרה שכזה,  רואים את המיטלטלין כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח להנחת דעת ראש ההוצאה לפועל, שאינם שלו. יצוין, כי חזקה זו לא חלה על כלי רכב ברחוב גם אם נתפס בסמוך למענו של החייב, שכן הרחוב אינו בגדר חצרים בחזקת החייב.
 2. 2.מיטלטלין שעוקלו "כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו", שאז אין למכרם כל עוד לא הוכח, להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, שהם רכושו של החייב. במידה ולא הוכח שהמיטלטלין של החייב, הרי שיבוטל העיקול. במצב זה, נטל ההוכחה מוטל על הנושה להוכיח כי המיטלטלין של החייב.
לפי השופט מאור, בשני המקרים, על ראש ההוצאה לפועל לקבוע האם המיטלטלין שייכים לחייב, אם לאו ואין לפסוח על שלב חשוב זה. השופט ראה לנגד את עיניו את הצורך למנוע סיטואציה בה למשל הורים קשישים של חייבים בגירים שהוטל על רכושם עיקול והם נאלצים לפנות לבית המשפט שוב ושוב בבקשות לפסקי דין הצהרתיים לאחר שהופנו אליו על ידי ראש ההוצאה לפועל, וכי נראה לו שקיום הליך על פי הוראות סעיפים 28 (א) או (ב) (בהתאם למקרה הרלוונטי), יכול לחסוך תביעות חוזרות ונשנות שאין להן תכלית של ממש, לחסוך זמן שיפוטי יקר ואת זמנם וממונם של צדדי ג'.

אומנם אין המדובר בהלכה מחייבת אך לא תהיה זו הגזמה לטעון כי יש בפסק דין זה להוות דריסת רגל ראשונה לקראת מדיניות משפטית הוגנת יותר כלפי צדדי ג', וכי מעתה אין להפנות באופן אוטומטי צד ג' לבית המשפט המוסמך שייתן פסק דין הצהרתי אלא רק לאחר החלטת ראש הוצאה לפועל, יופעל האמור בסעיף 28 (ג) לחוק (לעניין זה ראה גם בר"ע (חיפה) 3322/07 גולוביחין קטרינה נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ניתן ביום 20.7.08).

החלטת ראש ההוצאה לפועל בהליך שלפני ההתדיינות בבית המשפט בשאלת הבעלות אינה קובעת זכויות מהותיות אלא היא נעשית לצרכי ההוצאה לפועל בלבד. יחד עם זאת, להחלטה  השפעה עקיפה  על תוצאות ההליך בבית המשפט, מאחר והפונה אל בית המשפט על פי הוראות סעיף 28 (ג) לחוק הוא רק מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת ראש ההוצאה לפועל, ומאחר שהנטל בבית המשפט הוא על המבקש, ומשלא יעשה כן – תדחה תביעתו.

בעקבות ה.פ. 200790/08, רק לאחר שיקבע ראש ההוצאה לפועל בהחלטה מנומקת שתינתן לאחר שהוכח להנחת דעתו, אם המדובר במיטלטלין של החייב אם לאו, זכותו הנפגע מההחלטה לבקש לעכב ביצועה על מנת לפנות לבית המשפט המוסמך לעניין הבעלות על המיטלטלין.


נושא הוצאה לפועל הינו נושא מורכב ואינו פשוט ודורש הבנה והתמצאות בחוק ובהוראות השונות הרלבנטיות לנושא, ואין להתייחס אליהם בקלות דעת ולבצע פעולות כאלה או אחרת ללא ייעוץ וליווי מתאים ע"י עו"ד העוסק בתחום. יעוץ וליווי מתאים יכול לחסוך לכם אלפי שקלים שלא הייתם אמורים לשלם, שלא לומר עוגמת נפש רבה אותה ניתן היה למנוע מראש באמצעות תכנון זהיר וקפדני.

הכותב  הינו עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף