כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

היזהר! במידה והינך בעלים של משאית כבדה יש עליך אחריות מוגברת


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - פלילי - דיני תעבורה - משאיות - רכב משא - חוק שירותי הובלה - דיני הובלה - הובלת מטען - שעות נהיגה - משאית - קצין בטיחות - תאונה


לבעלים ו\או נהג ברכב משא כבד ישנה אחריות כבדה ורחבה יותר, מזו של בעל רכב משפחתי רגיל...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
היזהר! במידה והינך בעלים של משאית כבדה יש עליך אחריות מוגברת
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997
תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001
לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

 1. 1.מבוא:
 2. ככלל, בעל הרכב ו\או מי שהרכב בשליטתו, דהיינו הנהג,  אחראי לכל הפרה של החוק ו\או גרם תאונה. מקום בו תקנות התעבורה מטילות אחריות על הנוהג ברכב האחריות תחול גם על בעל הרכב. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר ברכב משא.  פקודת הנזיקין מכירה בכך כי למשתמש בכלי\חפץ בעל פוטנציאל נזק וסכנה יש חובת זהירות מוגברת.עולה כי לבעלים ו\או נהג ברכב משא כבד ישנה אחריות כבדה ורחבה יותר, מזו של בעל רכב משפחתי רגיל. על בעל משאית והנהג להקפיד על כללי בטיחות מוגברים כאמור בחוק ובתקנות.
 3. 2.שעות הנהיגה המותרות:
 4. בעל הרכב הוא האחראי, באופן ישיר, לכך כי נהגיו לא יחרגו משעות הנהיגה והמנוחה הקבועים בסעיף 168א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
 5. 3.הובלת מטען:
 6. במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת משאית ובמטרה להגן על איכות הסביבה, נחקק בכנסת "חוק שירותי הובלה התשנ"ז 1997.החוק מציב מספר דרישות, הן בפן הפרוצדוראלי והן בפן המעשי , אשר על בעל רכב משא כבד לקיים. אי קיום הדרישות הללו עלול להוביל להטלת קנסות כבדים וסנקציות נוספות.
 7. 4.בעל מספר משאיות היזהר במיוחד- "קצין בטיחות" :
 8. על פי "חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים"  לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, כל אדם שברשותו עד 5 משאיות (כולל) מחויב  בפיקוח חיצוני של קצין בטיחות בתעבורה. קצין הבטיחות אחראי על הפן המכאני וכשירות הנהגים בצי התחבורה וההובלה. בדיקה חודשית המתבצעת על ידי קצין בטיחות היא בגדר "דרך המלך " להימנע מחבות אישית בגין נהיגה רשלנית של הנהג ו\או פגמים מכאניים העלולים להוביל לתאונות דרכים וכיו"ב.
 9. 5.סוף דבר:
 10. עקב היותו של רכב משא בעל פוטנציאל סכנה ונזק רב מטילים אחריות כבדה ומוגברת על בעליו של רכב משא כבד אשר היה מעורב בתאונה כתוצאה מליקויים מכאניים או נהג שאינו כשיר. בהתקיימם של  התנאים הקבועים בחוק ניתן לבסס טענה לפיה בעל הרכב ו\או הנוהג בו  נקטו בכל האמצעים הסבירים לשם מניעת תאונה כתוצאה מליקויים מכאניים ו\או נהגים שאינם כשירים לנהיגה, ובכך למזער חבות בנזיקין.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף