כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

טעות או רשלנות של עורך הדין?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין, דיני צרכנות ו/או תביעות קטנות , דיני נזיקין ו/או ביטוח - נזיקין - רשלנות עורך דין - רשלנות עורכי דין - רשלנות מקצועית - אחריות מקצועית - פיצויים - תביעות נגד עורכי דין - יחסי עו"ד לקוח - חקירה נגדית - מחדל

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
טעות או רשלנות של עורך הדין?
מאת: עו"ד אבנר שטמר

מאמר שני בסדרת מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין

לקוח מיוצג ע"י עורך דין. ללקוח יש עילת תביעה טובה נגד צד שלישי וסיכויים טובים לזכות במשפט ולקבל פסק דין המחייב את הצד השלישי לשלם ללקוח סכום כסף נכבד.

כתוצאה מפעולה או מחדל של עורך הדין, הלקוח הפסיד במשפט ובעקבות ההפסד במשפט הלקוח איבד (בכפוף לערעור) את האפשרות לקבל פסק דין המחייב את הצד השלישי לשלם לו כסף.

האם פעולתו (מחדלו) הנ"ל של עורך הדין היא טעות או שמא היא רשלנות מקצועית?

בין אם פעולתו של עורך הדין תוגדר כטעות ובין אם תוגדר כרשלנות מקצועית, הלקוח הפסיד במשפט ואיבד (בכפוף לערעור) את האפשרות לקבל פסק דין המחייב את הצד השלישי לשלם לו כסף.

מדוע אם כן, חשוב לבדוק אם עורך הדין טעה או התרשל?

האבחנה בין טעות של עורך הדין לבין רשלנות מקצועית של עורך הדין חשובה לעניין היכולת של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין בשל הנזק שנגרם ללקוח כתוצאה מפעולתו של עורך הדין.

טעות של עורך הדין שאין עמה רשלנות מקצועית אינה עילה לתביעה של הלקוח כנגד עורך הדין, בעוד שרשלנות מקצועית של עורך הדין מקימה ללקוח עילת תביעה נגד עורך הדין. אם תוכח רשלנות, טובים הסיכויים של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין ולקבל לטובתו פסק דין המחייב את עורך הדין לפצות אותו בשל הנזקים שנגרמו לו (ללקוח) כתוצאה מרשלנותו של עורך הדין.

כך למשל, עורך הדין התלבט אם לחקור עד מטעם הצד השני והחליט לוותר על חקירתו מחשש שהחקירה תפעל לרעת הלקוח.
בסופו של יום ניתן פסק דין לרעת הלקוח ובמבט לאחור הסתבר כי חקירת אותו עד היתה מועילה ללקוח וייתכן שהיתה משנה את תוצאות המשפט.
האם עורך הדין התרשל בכך שהחליט לא לחקור את העד?
קרוב לוודאי שהתשובה לכך היא שלילית. עורך הדין התלבט בין שתי דרכי פעולה לגיטימיות אפשריות (חקירת העד או הימנעות מחקירתו) והחליט לבחור בהימנעות.
בחירה לא נכונה באחת מכמה דרכי פעולה אפשריות איננה רשלנות. לכל היותר ניתן לטעון כלפי עורך הדין כי הוא עורך דין גרוע, אבל לא ניתן לומר כי הוא רשלן.

דוגמה אחרת ושונה בתכלית הוא מקרה בו עורך הדין הגיש כתב בי דין (למשל כתב הגנה) באיחור וניתן כנגד לקוחו פסק דין בהיעדר הגנה.
עורך הדין סבר כי "לא יקרה כלום" וכי "יהיה בסדר" אם יגיש את כתב ההגנה באיחור והופתע מכך שניתן כנגד לקוחו פסק דין.
במקרה זה עורך הדין התרשל, והלקוח יכול לתבוע אותו בגין רשלנותו המקצועית.   

מאמר זה הינו מאמר נוסף בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין.

הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי ע"פ נסיבותיו.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף