כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים של העובד


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - העתקת מקום מגורים - פיצויי פיטורים - התפטרות בדין מפוטר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים של העובד
מאת: עו"ד טל ספירחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מכיר במספר מקרים שבהם התפטרות העובד לרגל העתקת מגוריו, יחשבו כפיטורים ("התפטרות בדין מפוטר"), ובהתאם, יקימו לו עילה לקבלת פיצויי פיטורים ממעסיקו.

ברשימה זו אסקור חלק מאותם מקרים.

א. מעבר לרגל נישואים -
החוק דורש כי מעבר העובד יהיה לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, ובלבד והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ראה הערת שוליים 1) יושם לב כי אין המדובר בהעתקת מגורים משותפת, כי אם במעבר של העובד למקום המגורים בו התגורר בן זוגו טרם הנישואים. בחוק לא קיימת דרישה לפרק זמן מינימאלי של מגורים במקום החדש אולם נפסק כי 'מגורים' אינם הימצאות פיזית אלא יש להוכיח כוונה להישאר דרך קבע במקום החדש, וכי אין המדובר במעבר למקום מגורים חולף וארעי. (ראה הערת שוליים 2)

ב. מעבר ל'ישוב חקלאי' או ל'ישוב באיזור פיתוח' (כפי שהוגדו בתקנות) –
על המעבר להיות מישוב שאינו ישוב חקלאי או מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאי שהוכח כי העובד גר לפחות 6 חדשים במקום החדש, זאת מכיוון שמטרת החוק לעודד מעבר של עובדים לישובים חקלאיים או הנמצאים באיזורי פיתוח. לכן גם יש להוכיח כי המניע להתפטרות אכן היה מעבר לישובים אלה. (ראה הערת שוליים 3) מעבר בשל החלפת עבודה גרידא, או בשל שיפור תנאי מגורים, הנחות במסים וכיו"ב, לא יזכה את העובד בפיצויי פיטורים. (ראה הערת שוליים 4)

ג. סיבות אחרות המצדיקות התפטרות עקב העתקת מקום מגוריו של העובד –
סעיף 8(3) לחוק קובע שורה של מקרים נוספים בהם התפטרות עובד עקב מעבר מגורים תיחשב בפיטורים. מקרים אלה הינם: (א) העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו של העובד המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ב) העתקת מקום מגורים למקום התנחלות או היאחזות שאישרו לענין זה שר הבטחון ושר החקלאות ומגורים באותו מקום לפחות שישה חדשים רצופים. (ג) העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו של העובד המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ד) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן-זוג היוצא לתקופה העולה על שישה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה או מוסדות אחרים שנקבעו בתקנות, ובתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות. (ה) העתקת מקום מגורים עקב גירושיו של העובד והעתקת מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר בישוב כאמור ששה חדשים לפחות. בתי הדין פירשו באופן ליברלי את הדרישה במקרה זה, וכך, גם כאשר חלפה תקופה ארוכה בין אקט הגירושין לבין ארוע ההתפטרות, הכיר בית הדין בקשר הסיבתי המצדיק תשלום פיצויי פיטורים לעובדת. (ראה הערת שוליים 5) (ו) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות. (ז) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

מעניין לציין כי החוק לא מטיל על העובד חובה לנמק את התפטרותו בפני מעסיקו ומכאן ניתן ללמוד כי העובד אינו חייב לקבל את הצעות מעסיקו שעניינן "הקלות" בתנאי העבודה. יחד עם זאת יש לשים לכך שהעילה עצמה לתביעת פיצויי פיטורים, מתגבשת רק בחלוף 6 חודשים למן הפיטורים ומעבר העובד למקום החדש.


1. תקנה 12א' לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן - התקנות).
2. תב"ע (ב"ש) מא/ 3-329 מלכה אליגור - עירית באר שבע, פד"ע יג, עמ' נב'.
3. דב"ע מח/ 3-159 חיים שלום - מירון, סובל ,שור ושות', פד"ע כ 290, 295.
4. דב"ע לב/ 3-8 משה שויקי - מדינת ישראל, פד"ע ג 347, 350.
5. עד"מ 300284/98 יו אס אר מערכות אלקטרוניקה - מרשה אשר.


** המידע לעיל הינו כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף