כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דיני ירושה - מה עושים כשהצוואה המקורית איננה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - צוואה - אבדן מקור - צוואה מקורית - בוכחת צוואה - השמדת צוואה - דיני עזבונות - נטל ההוכחה - ראיות


במקרה כזה על המבקש לקיים את הצוואה להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תובענה להוכחת צוואה שלא באמצעות המקור בהתאם לסעיף 68 (ב) לחוק הירושה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
דיני ירושה - מה עושים כשהצוואה המקורית איננה
מאת: עו"ד ונוטריון ליאן קהת


ככלל וכידוע בדיני ירושה המבקש לקיים צוואתו של אחר לטובתו צריך להגיש במסגרת הבקשה לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית.

מה קורה כאשר הצוואה המקורית איננה!!

במקרה כזה על המבקש לקיים את הצוואה להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תובענה להוכחת צוואה שלא באמצעות המקור בהתאם לסעיף 68 (ב) לחוק הירושה.

סעיף 68 (ב) לחוק הירושה מורה כדלקמן:

"צוואה למעט צוואה בעל פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור. הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר".

אבדן הצוואה המקורית

במקרה כזה על המבקש את קיום הצואה החובה לשכנע את בית המשפט בדבר אבדן המקור של הצוואה או אי היכולת למצוא אותה ובדבר המאמצים הסבירים שנעשו למציאתה של הצוואה המקורית.

מהו נטל ההוכחה המוטל על המבקש להוכיח אבדנה של צוואה.

בתי המשפט בתחום דיני הירושה קבעו כי לעניין אבדנה של צוואה אין צורך להוכיח איך הצוואה אבדה, דבר שהינו בדרך כלל קשה ואף בלתי אפשרי. לכן, אין לדרוש בדרך כלל עדות ישירה (פוזיטיבית) שאכן הצוואה אבדה, ודי בכך כי למרות חיפושים מתאימים לא נמצאה. עם זאת יש לשכנע את בית המשפט שנעשו מאמצים סבירים למצוא את מקור הצוואה כשלעניין מידת המאמץ שעל התובע להשקיע אין לקבוע מסמרות ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.


הצוואה המקורית הושמדה שלא מתוך כוונה לבטלה

ככלל השמדתה של צוואה משמעה כי הצוואה בוטלה. יחד עם זאת אם נתן להוכיח את תוכן הצוואה וכי ההשמדה לא נעשתה מתוך כוונה לבטל את הצוואה אזי נתן יהיה לקיים את הוראות הצוואה. הנטל מוטל על הטוען כי השמדת הצוואה לא היתה מתוך כוונה לבטלה.

לדוגמא: במקרה שהמוריש קרע את צוואתו לחתיכות רבות אבל שם את כל החתיכות במעטפה ששמר, ובנוסף לא עשה צוואה חדשה. נקבע שלא היתה כוונה לבטל את צוואתו.

לסיכום

כותבי הצוואות אנא דאגו  כי העתק מקורי מצוואתכם יופקד באופן כזה שנתן יהיה להגיע אל המקור.

אי המצאת המקור לבית המשפט מקשה על היורשים ועלולה להביא לסכסוכים למיניהם או לניסיונות של יורשים לבקש אכיפתן של צוואות קודמות שעשה המוריש.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף