כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אופן תשלום מיסי וועד בית – צופה פני עתיד


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בית משותף - תשלום מיסי ועד בית - בתים משותפים - חברה משכנת - תשלום דחוי - תקציב הבית - נציגות - תשלום מראש - כיסוי הוצאות - דירה מושכר


לרוב, החברות המשכנות נוהגות לשלם את מיסי וועד הבית בגין הדירות שבבעלותן על פי דרישה בלבד ולאחר שההוצאות בגין אחזקת הבית כבר שולמו בפועל.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
אופן תשלום מיסי וועד בית צופה פני עתיד
מאת: עו"ד אביב טסה

בכדי לתחזק ולקיים את תפעולו השוטף של הבית המשותף מוטלת החובה על כל בעלי הדירות בבית המשותף ליטול חלק בהוצאות הנדרשות לכך.

סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 מסדיר את הנושא באופן בהא לישנא:
נשיאת הוצאות
 "58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור-השתתפות אחר.
לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר
מכן בהסכמת בעלי הדירות.
  • (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יהיה בעל דירה חייב, בשל חלק מסויים של הרכוש המשותף שהוצמד לדירתו או בשל חלק חיצוני לדירה, המהווים חלק מהדירה לפי רישומה, בהשתתפות בהוצאות הדרושות לחימום מים או להסקה ולהחזקה התקינה של המערכת המרכזית לחימום מים או להסקה, אם החלק האמור אינו מחובר למערכת המרכזית לחימום כאמור אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת."
הבעיה מתעוררת כאשר מדובר בגופים גדולים אשר בבעלותם דירות רבות, כגון חברות משכנות, וכאשר בעלי הדירות או שוכריהן מסרבים לשלם את מיסי הוועד במועדם ומשלמים אותם רק לאחר הוצאתם.
לרוב, החברות המשכנות נוהגות לשלם את מיסי וועד הבית בגין הדירות שבבעלותן על פי דרישה בלבד ולאחר שההוצאות בגין אחזקת הבית כבר שולמו בפועל.
התנהלות זו מביאה לפתחן של נציגויות בתים משותפים רבים בעיה עימה אינם יכולים להתמודד העלולה לפגום באופן קיצוני בניהול הבית המשותף ולהכשילו, בנסיבות אלו בקופת הנציגות לא יוותרו כספים לתשלום הוצאות וניהול שוטף של הבית בשל תשלום מיסי וועד בית באופן רטרואקטיבי.
בפסק דין אשר ניתן בתיק 86/07 נציגות נ' חלמיש חברה ממשלתית לדיור חיזקה המפקחת על רישום המקרקעין בנתניה את הפסיקה הרווחת, כי את מיסי וועד הבית יש לשלם מראש ולא בדיעבד.
בפסיקתה, דחתה המפקחת את טענת הנתבעת כי בסעיף 58 לחוק המקרקעין כי אין חובה על בעל דירה לשלם את הוצאות החזקת הבית במועד מסוים כלשהו.
המפקחת סמכה החלטתה זו על פסיקה רבת שנים בה "קובע סעיף 58 לחוק המקרקעין את חובתו של בעל מקרקעין לשלם את ההוצאות הדרושות להחזקתו וניהולו התקין של הרכוש המשותף. הפסיקה לאורך שנים ארוכות קבעה כי מילויה בפועל של חובה זו הוא תשלום ההוצאות בהתאם לתקציב שנקבע לכך על ידי בעלי הדירות."
בפסיקתה הגדירה המפקחת כי "תקציב צופה פני עתיד, והוא מחייב את בעל הנכס בתשלום דמי וועד הבית מראש ולא תשלום בדיעבד, לאחר שהוצאו כבר ההוצאות בפועל."
כמו כן, המפקחת נותנת דעתה לעובדה, כי רבים משוכרי הדירות אמורים לשאת בתשלומי מיסי וועד הבית אך אינם עושים זאת מסיבות שונות, לכך התייחסה המפקחת באופן בו "אין להטיל על בעלי דירות בבית את מסכת העניינים הפרטית שבין הנתבעת לשוכרים מטעמה" ועל כן חייבה את הנתבע לשלם את מלוא סכום התביעה לרבות הוצאות שבניהול הדיון.
לפסק דין זה, משקל רב במערכות היחסים אשר שוררות בין נציגויות רבות לבין גופים גדולים, ובפרט חברות משכנות המשכירות את הדירות שבבעלותן.
לעובדה כי לגופים אלו סוללות עורכי דין יש משקל רב בחששן של נציגויות לנקוט באמצעים משפטיים נגדן, ומביאות למצב בו ידיהן של הנציגויות כבולות והן נתונות לחסדיהן של אותן חברות שאינן משלמות את מיסי הוועד במועד ועיתים זמן רב מאוחר יותר.
פסק דין זה מחזק את ההלכה הרווחת בצורה משמעותית, ומבהיר כי תשלום מיסי וועד הינו תשלום צופה פני עתיד. בכוחו של פסק דין זה לגרור אחריו תביעות נוספות כנגד אותם גופים גדולים בתקווה כי התנהלות זו של אותם גופים תעלם ותקל על אופן ניהולם של בתים משותפים ברחבי הארץ, אשר אין חולק כי מטלה זו מהווה מטלה מורכבת וקשה ממילא.


נושא זה הינו נושא מורכב ואינו פשוט ודורש הבנה והתמצאות בחוק ובהוראות השונות הרלבנטיות לנושא, ואין להתייחס אליהם בקלות דעת ולבצע פעולות כאלה או אחרת ללא ייעוץ וליווי מתאים ע"י עו"ד העוסק בתחום. יעוץ וליווי מתאים יכול לחסוך לכם אלפי שקלים שלא הייתם אמורים לשלם, שלא לומר עוגמת נפש רבה אותה ניתן היה למנוע מראש באמצעות תכנון זהיר וקפדני.

הכותב  הינו עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין.

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
      


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף