כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על הליכי פשיטת רגל


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל, משפט מסחרי ו/או דיני חברות - פשיטת רגל - משפט מסחרי - דיני חברות - פשר"ג - פושט רגל - מינוי חוקר - אסיפת נושים - צו הפטר - חובות חייב - הוצאה לפועל - הוצל"פ


הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי אשר מתרחש כאשר אדם צובר באופן אישי סכום רב של חובות ואין באפשרותו לשלם חובות אלו...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
על הליכי פשיטת רגל
מאת: עו"ד דרור כהן

לא פעם אנו שומעים, כי אדם "פשט את הרגל" ו/או בהליך "פשיטת רגל". מהי המשמעות של ביטויים אלו ?
הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי אשר מתרחש כאשר אדם צובר באופן אישי סכום רב של חובות ואין באפשרותו לשלם חובות אלו.
במסגרת הליך פשיטת הרגל נערך כי
נוס של כל רכושו של החייב, הרכוש נמכר והופך לכסף מזומן אשר נצבר בקופה מיוחדת.
לאחר שכונס הנכסים סבור, כי אין כל רכוש נוסף וכי לא צפוי להתקבל כל רכוש אחר מהכנסה גבוהה ו/או מכל מקור אחר מחולקים הכספים שהצטברו בקופה על פי דין לכל אחד מנושיו של פושט הרגל.
לאחר
חלוקת הכספים ניתן לחייב צו הפטר, הקובע ,כי כל חובותיו טרם הליך פשיטת הרגל נמחקים בכפוף לכללים הקובעים בחוק.

הגשת בקשה לפשיטת רגל
על מנת לפתוח בהליך פשיטת רגל על החייב לעמוד במספר תנאים כדלקמן:
 • החייב חייב להיות בן 18 לפחות.
 • היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;
 • החייב ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;
 • החייב היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.
במידה והחייב עומד בתנאים דלעיל הוא יכול להגיש את הבקשה לפשיטת הרגל.

בקשת פשיטת הרגל מוגשת לכונס הרשמי בצירוף קבלה על תשלום אגר
ה.
חשוב מאוד, רצוי להתייעץ עם עו"ד טרם הגשת הבקשה שכן הכנת בקשה מפורטת בצירוף אסמכתאות, מקצרת את השלב הראשוני וחוסכת בקשות לדרישת פרטים נוספים.
לאחר שהכונס הרשמי בוחן את הבקשה ומצרף את עמדתו, מוגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי.
טרם העברת הבקשה לבית המשפט המחוזי תיערך לחייב חקירה ראשונית במשרדי הכונס הרשמי ובהתאם להמלצת הכונס הרשמי יחליט בית המשפט המחוזי האם ליתן צו כינוס לנכסי החייב ולהורות על עיכוב ההליכים כנגדו.
כמו כן, יקבע בית המשפט המחוזי דיון בבקשת החייב בעוד 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.


מינוי חוקר
במהלך ההמתנה לדיון בבית משפט המחוזי ימונה נציג מטעם הכונס הרשמי אשר יהיה אחראי על כל נכסיו ואשר יבצע חקירה מקיפה בעניינו של החייב והוא רשאי לדרוש מהחייב להמציא לו מסמכים שונים והוא להתייצב במשרדו על מנת למסור פרטים נוספים.


אסיפת נושים
במהלך ה-6 חודשים אשר בהם ממתין החייב לדיון בבית משפט המחוזי תתקיים אסיפת נושים במשרדי הכונס הרשמי ושם יהיו רשאים הנושים של החייב להביע את עמדתם בעניין ההליך וחלוקת רכוש החייב וכן תינתן לחייב אפשרות להציע הסדר פשרה.


דיון בבית המשפט המחוזי
כ- 15 יום טרם הדיון בבית המשפט המחוזי מגיש הכונס הרשמי חוות דעתו מפורטת הכוללת את ממצאי החקירה ואת פירטו הנסיבות אשר הובילו לצבירת החובות.
כמו כן, יפרט הכונס הרשמי בחוו"ד את
הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם.
הכונס הרשמי יוסיף בחוו"ד את עמדתו בעניין החייב לרבות פירוט חובותיו, נכסיו, שיתוף הפעולה מטעמו וההליכים יש לנקוט כנגדו.


לדיון בבית המשפט מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. במסגרת הדיון רשאי כל אחד מהצדדים לטעון את עמדתו בעניין ההליך ובית המשפט ישקול טענות אלו בהחלטתו.
בית המשפט
רשאי להחליט בתום הדיון כל אחת מהחלטות הבאות:
 • א.להכריז בצו שהחייב פושט רגל.
 • ב.לדחות את הבקשה.
 • ג.לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.
 • ד.לדחות את מתן ההחלטה בבקשה על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר עם נושיו.

סיום ההליך
הליך פשיטת הרגל יכול להסתיים בכל אחת מהחלפות הבאות:
 • בית המשפט החליט, כי החייב מנצל לרעה את ההליך.
 • מתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי (אך ורק לחובות ברי תביעה במסגרת הליך פשיטת הרגל).
 • בהסדר ו/או פשרה בין החייב לנושיו אשר אושר ע"י בית המשפט.

יודגש, צו ההפטר אינו פוטר את החייב מהחובות הבאים:
 • חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס.
 • חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.
 • חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.
חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד בטרם נקיטת הליך פשיטת רגל ולשקול היטב כל מהלך ומהלך שכן למעשה פשיטת הרגל יש השפעה רבה על רכוש ועל מהלך החיים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף