כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

נכות כללית - מיהו נכה עפ"י חוק הביטוח הלאומי - מה בין נכות רפואית ודרגת אי כושר


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - דיני נזיקין - דיני ביטוח לאומי - המוסד לביטוח לאומי - אחוזי נכות - נכות כללית - דרגת אי כושר - נכות רפואית - נכה - פיצויים - זכויות - גימלה כספית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים


נכות כללית - מיהו נכה עפ"י חוק הביטוח הלאומי - מה בין נכות רפואית ודרגת אי כושר
מאת: עו"ד ונוטריון יצחק יהב

"נקבעה לי נכות של 80%, אולם, ביטוח לאומי דחה , משום מה, את תביעתי להכיר בי כנכה" - תלונה מסוג זה נשמעת באופן תדיר ע"י נכים אשר תביעתם נדחית ע"י המוסד לביטוח לאומי.

אכן, שורת מושגים משמשת בעירבוביה בקרב מי שמבקשים לממש את זכויותיהם כנכים - במסגרת "נכות כללית" עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

"אחוזי נכות רפואית", "דרגת אי כושר" - הם 2 מושגים שונים אשר השילוב ביניהם בתנאים מסוימים - מקנה זכויות עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

עפ"י חוק הביטוח
הלאומי קיים ביטוח הקרוי - "ביטוח נכות" - אשר מקנה זכויות לנכים "כלליים".
הזכויות הן - גימלה כספית, שיקום מקצועי והטבות אחרות - גם עפ"י חוקים אחרים.

תנאי ראשון להכרה כנכה הוא קיומה של נכות רפואית - ואם עברת "מכשול" זה - נדרש קיומו של אי כושר להשתכר או לתפ
קד.
ניתן לדמות זאת לבנין בן 2 קומות : מי שמבקש להגיע לגג הבנין - חייב לטפס על פני 2 קומות, מובן, אפוא, כי טיפוס על פני קומה אחת לא יספיק כדי להגיע למחוז החפץ - גג הבנין.
התנאי הראשון הוא, כאמור, קיומה של דרגת נכות רפואית מינימלית ובלשון החוק - "אחוזי נכות
רפואית".
על הנכה לעמוד לבדיקה לפני ועדה רפואית - אשר קביעת הנכות הרפואית מטעמה הוא תנאי הסף להכרה.

ומהם אותם אחוזי נכות רפואית?
הדרגה הנדרשת היא 60% - נכות רפואית, אולם, אם עפ"י ליקוי אחד ויחיד - סובל הנכה מנכות בשעור 25% - די יהיה בנכות רפואית בשעור 40%.
במילים אחרות - תנאי הסף הוא נכות רפואית בשעור 40% או 60% - אם לא קיים, כאמור, ליקוי יחיד אשר מקנה נכות בשעור 25%.

מי שעבר את "מבחן הסף הרפואי" - רשאי לעבור לשלב הבא - קביעת "דרגת אי הכושר".
- אשר עמידה בתנאיה - תקנה לו את הזכות להכרה כ"נכה".
תנאי לכך הוא כי אין לאדם כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, ואינו משתכר, סכום השווה ל 25% מהשכר הממוצע במשק - קרי, כושר השתכרותו נמוך מ-2,000 ₪ - נכון להיום.

תנאי נוסף חלופי להכרה הוא כי כושרו של האדם להשתכר - ואף השתכרותו בפועל - צומצמו עקב הליקוי הבריאותי ב- 50% או יותר.

אשר לעקרת בית - יחול כלל אחר, לפיו היא תוכר כנכה, אם נכותה הרפואית המינימלית היא בשעור 50% לפחות.

הכרה באדם כנכה - מורכבת, אפוא, מ-2 הנדבכים - הנדבך הרפואי והנדבך הנוגע ל-כושר ההשתכרות.

קביעת אחוזי הנכות הרפואית - מסורה לרופא - הועדה הרפ
ואית.
בעוד שקביעת דרגת אי הכושר - מסורה לפקיד המוסד לביטוח לאומי.
קיימת אפשרות, ממשית ונפוצה, ולפיה אחוזי הנכות הרפואית - עולים על דרגת הסף המינימלית - ולעיתים בשעור ניכר, אולם, משממשיך הנכה להשתכר ולעבוד - מבלי שכושרו או הכנסתו נפגעו - כפי שפורט לעיל - תביעתו להכרה כנכה - תידחה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

יצויין כי הכרת המוסד לביטוח לאומי באדם כ"נכה" - מתייחסת לדרגת אי הכושר וזו נקבעת עפ"י שיעורים שנעים החל ב- 60% וכלה ב- 100%.
אין זיקה ישירה בין אחוזי הנכות הרפואית, אשר עשויים להיות בשעור 40%, אולם, דרגת אי הכושר אשר תיקבע תהיה, לדוגמא, בשעור 65%.

לסיכום: הכרה של המושגים השגורים בחוק עשויה למנוע אי הבנות - במקרה הטוב או תסכול ואכזבה במקרה אחר.
הכנה נכונה ונאותה - בטרם הפניה והגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי תימנע תקלות מיותרות ותאפשר את מיצוי הזכויות - כדת וכד
ין עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף