כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חושש שיגנבו לך את היצירה? כך תגן על יצירתך:


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני זכויות יוצרים - משפט מסחרי - חובת סודיות - הגנה על זכות יוצרים - יצירה מקורית - צלם - צילום - אמנת - מוסיקה - פיסול - דיני אינטרנט- העתקה -נזיקין


ההגנה שניתנת ליוצר היצירה היא מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה והזכות להפקת תועלת כלכלית מהיצירה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
חושש שיגנבו לך את היצירה? כך תגן על יצירתך:
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

מהי זכות יוצרים?

זכות יוצרים היא ההגנה ו/או הזכות שהוענקה ליוצר או לבעלים של יצירה מקורית.
ההגנה שניתנת ליוצר היצירה היא מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה והזכות להפקת תועלת כלכלית מהיצירה.

הדגש בנושא זכות היוצרים הוא כי היצירה תהיה מקורית.
בהתאם לסעיף 11 לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 (להלן:"החוק") זכות יוצרים היא זכותו של יוצר יצירה, להיות היחיד שיעשה בה שימוש מסחרי .

זכות יוצרים הינה זכות קניינית שהינה זכות בסיסית, בהתאם לחוק כבוד האדם וחירותו וככזו זכות היוצרים זוכה להגנה ברמה גבוהה.

על אילו יצירות חלה זכויות היוצרים?

זכויות היוצרים חלה באופן עקרוני על כל יצירה מקורית לרבות התחומים הבאים: ספרותיות, אומנותיות (כגון: פסלים או עיצוב אתר אינטרנט) דרמטיות (כגון: הצגת תיאטרון) מוסיקליות (כגון:פזמון, ביצוע שיר ) ועל יצירות נגזרות שלהן (כגון תרגום או עיבוד).  
ביצירה אחת יכול שיהיו זכויות יוצרים שונות מוגנות כך לשם הדוגמא בשיר ישנם זכויות למלחין, למבצע, למשורר.


זכות יוצרים מגנה על ביטוי מקורי, אך לא על  רעיון . כלומר, על מנת שיצירה תהא מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים על היוצר להביא אותה לידי ביטוי.
כך לשם הדוגמא, הספר :"אוליבר טוויסט" מאת צרל'ס דיקנס, הוא יצירה קלאסית שבאה לידי ביטוי בספר ולימים גם בהצגות וסרטים, וזכויות היוצרים ביצירה "אוליבר טוויסט" שמורה למחבר צרל'ס דיקנס בלבד.
יחד עם זאת, הרעיון אינו מוגן כלומר, הרעיון הכללי של חיבור שיוצא כנגד מצבם העלוב של העניים בבריטניה, וכנגד השיטה שמסווגת בני אדם רק על פי מצבם הכלכלי, אינו מוגן וכל אדם יכול לכתוב ספר כאשר בבסיסו רעיון זה מבלי לפגוע בזכות היוצרים של מר דיקנס.


במידה ויש לי רעיון אבל עדיין הוא לא בא לידי ביטוי אז איך בכל זאת ניתן להגן על הרעיון שלי?חוזה סודיות

ההגנה היחידה תהיה הגנה חוזית. כלומר,  עריכת חוזה סודיות ואי תחרות אשר ייחתם על ידי הצד השני טרם העברת הרעיון לידיעתו. חשוב להבין כי לא די בלהודיע לצד השני כי הרעיון הוא שלכם והוא "סודי" ללא הסכם סודיות ואי תחרות כאמור, הרעיון שלכם לא יהיה מוגן.

מה היא הפרה של זכויות היוצרים ?

החוק מונה רשימה של זכויות השמורות לבעל זכויות היוצרים בלבד (ביחס ליצירה או לחלק ממנה) כגון: זכות העתקה של היצירה, זכות הפרסום, זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, זכות העיבוד, זכות ההשכרה, זכות ההעמדה לרשות הציבור (מתייחס על הצגת יצירה באינטרנט).
זכויות אלו הן זכויות בלעדיות של בעל זכויות היוצרים. מי שיעשה שימוש כאמור ביצירה ללא קבלת הרשאה לעשות כן מבעל זכויות היוצרים ביצירה, מפר את זכות היוצרים.
אין משמעות אם מפר זכויות היוצרים ידע כי הוא מפר זכויות יוצרים של אחר או אם הפרו את זכויות היוצרים ביצירה לפניו  כך גם אין משמעות אם מפר זכויות היוצרים הפיק רווח כלכלי מהיצירה.

כאמור,
החוק מעניק לבעל זכות היוצרים זכויות ייחודיות, יחד עם זאת חוק זכות יוצרים יצר רשימה ארוכה של שימושים ביצירה שמותרים לכל אדם גם ללא הרשאה להשתמש ביצירה מבעל זכות היוצרים.

האם כאשר אני עושה שימוש בתמונה שהופיעה באינטרנט אני מפר זכויות יוצרים?

יש הטועים לחשוב כי על מה שמופיע באינטרנט הוא נחלת הכלל וכי כל המעוניין יכול לעשות שימוש בנתונים המופעים באינטרנט ככל העולה על רוחו.
כך לשם הדוגמא מתנהלת בימים אלה בפני בית המשפט 2 תביעות המיוצגות על ידי משרדנו, בגין הפרת זכויות יוצרים של תמונה שהועתקה מהאינטרנט, אשר זכויות היוצרים בה שייכות לצלמת ולדוגמנית שהופיעה בתמונה כמתואר להלן:

הצלמת הגתה רעיון ליצירה והביעה את כישרונה ויצירתיותה בתמונה בה צילמה דוגמנית בצורה של דמות משנות החמישים המעשנת סיגריה. את התמונה הציגה הצלמת באתר אינטרנט.
לימים הופתעו הן הצלמת והן הדוגמנית לגלות כי מועדון בארץ, העתיק את התמונה מהאינטרנט ושכפל אותה על גבי הז
מנות למסיבה שתתקיים במועדון, כל זאת ללא ידיעתן ו/או הסכמתן של הצלמת ו/או הדוגמנית.
במצב דברים זה עולה תמונה ברורה כי בעלי המועדון הפרו את זכויות היוצרים של הצלמת ושל הדוגמנית עת בעלי המועדון העתיקו את יצירתן ועשו בתמונה שימוש ללא הסכמתן. לפיכך, הוגשה תביעה על ידי הדוגמנית כנגד בעלי המועדון בגין הפרת זכויות היוצרים השייכות לה וכן תביעה  על ידי הצלמת כנגד בעלי המועדון בגין הפרת זכויות היוצרים השייכות לה.
התביעות הוגשו על סכום מצטבר של 400,000 ₪ (סכום שהופחת לצרכי אגרה)


איך אגן על זכויות היוצרים שלי?

בדרך כלל וגם בישראל אין רשם זכויות יוצרים.
כפי שנכתב במאמר זה כאשר היצירה שלכם היא עדיין במסגרת רעיון אתם חייבים לשמור אותו בסוד ולגלותו אך ורק כנגד חתימה של הצד השני על התחייבויות לסודיות ולאי שימוש ברעיון ללא הסכמתכם.
כאשר הרעיון הבשיל והפך לספר, פסל, שיר, צי
ור או יצירה אחרת יש לדאוג כי מתוך הפרסום עצמו יהיה ברור מי היוצר. כאשר ברור על פני הדברים כי היצירה היא יצירה מקורית ומי הוא יוצרה זכות היוצרים נשמרת מעצם היצירה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף