כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תפקידו ומעמדו של שירות המבחן למבוגרים ולנוער - בהליך הפלילי


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - שירות המבחן למבוגרים - עבירות נוער - שירות מבחן לנוער - שיקום עבריינים - שיקום נפגעי עבירה - קצין מבחן - קציני מבחן לנוער - תסקיר מבחן - עיון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
תפקידו ומעמדו של שירות המבחן למבוגרים ולנוער - בהליך הפלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

שירות המבחן הינו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד הרווחה המהווה, בין היתר, חלק ממערכת אכיפת החוק הפלילי, שכן, השירות אמון על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים בפלילים - לחשודים, נאשמים ונפגעי עבירה.

עובדי שירות  המבחן, הינם, למעשה, עובדים סוציאלים אשר הוכשרו באופן מיוחד לעבודתם כ"קציני מבחן".

מטרות שירות המבחן נסבות, בעיקר, סביב הרעיון ה"שיקומי / טיפולי", תוך מתן סיוע לאדם הפונה, להשתלב במסגרת הנורמטיבית ובהסדרים החברתיים הקיימים.

לשירות המבחן למבוגרים מופנים אנשים מגיל 18 ומעלה ולשירות המבחן לנוער מופנים קטינים מתחת לגיל 18.

עיקר תפקידי השירות ביחס לאוכלוסיה המופנית אליו הינם:

הגשת תסקירים וחוות דעת – המדובר בהמלצות למשטרה, לפרקליטות ולבתי משפט לגבי בגירים אשר נפתחו נגדם תיקים פליליים. כאשר מדובר בקטינים, הגשת התסקיר היא חובה על פי חוק.

הכנת תסקיר מעצר וביצוע פיקוח מעצרים – על פי החוק ובצו בית משפט, נדרש קצין המבחן לערוך "תסקיר מעצר" ובו להמליץ על חלופה אפשרית למקום מעצר או תנאים מיוחדים לשחרור ממעצר.

הגשת תסקיר ליועץ המשפטי לממשלה – המדובר בתסקיר מוזמן על ידי היועמ"ש אליו מוגשת בקשה לעיכוב הליכים פליליים. התסקיר מסייע ליועמ"ש לגבש החלטתו ואף לקבוע את התנאים שבהם הוא יאשר את עיכוב ההליכים.

בנוסף, לשירות המבחן תפקידים מיוחדים ביחס לקטינים, שעיקרם:

מסירת דוחות לשכת הגיוס בנוגע לקטינים המועמדים לגיוס לצה"ל.
חקירה וטיפול בקטינים שהופנו לשירות במסגרת הליך ט.מ. בעבירות סמים.
חקירת ילדים לצורך איסוף ראיות.
טיפול בקטינים על פי צו בית משפט.

מעמדו של שירות המבחן בהליך המשפטי הפלילי

כאשר המדובר בבגירים, אין על בית המשפט חובה לקבל תסקיר שירות המבחן בטרם מתן גזר הדין, אלא אם מדובר בהטלת מאסר בפועל לבגיר שביום ביצוע העבירה לא מלאו לו 21  שנים.

כאשר מדובר בקטינים, מוטלת על בית המשפט חובה על פי חוק, לקבל תסקיר שירות המבחן המתייחס לסיום המשפט.

התסקיר שנערך על ידי קצין המבחן מתבסס על שיחות עם הנאשם בנודע לעברו, משפחתו, מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי ונסיבות פרטניות ומיוחדות אחרות.

בנוסף, מסתייע קצין המבחן, במסמכים שונים שנמסרים לו, בדרך כלל,  על ידי הנאשם ו/או ממוסדות לימוד, מעבידים, מורים, רופאים ורשויות הצבא.

שירות המבחן, אם כן, מביא לתהליך גזירת העונש שיקולים חוץ משפטיים, מתחום האבחון והטיפול,
והמלצתו בתסקיר מבוססת  בעיקר על סיכויי הנאשם לשיקום.

בית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצות תסקיר שירות המבחן, אשר כאמור, שוקל בעיקר שיקולי שיקום וטיפול שכן, בהחלטתו מצווה בית המשפט לשקול קשת רחבה של שיקולים, כגון: מניעה, גמול והרתעה ולאזן בניהם.

יחד עם זאת, שירות המבחן הינו גוף אשר נחשב למקצועי, אמין ויסודי ועל כן, במקרים רבים, הרשות התובעת מאמצת את חוות דעתו לאופן סיום המשפט ומכאן – נסללת דרך נוחה יחסית הדרך לאימוץ ההמלצה על ידי בית המשפט.

עיון הנאשם בתסקיר המבחן

סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מתייחס למעמדו המיוחד של תסקיר שירות המבחן וקובע כי הוא יימסר לתובע ולסנגורו של הנאשם.
    
במילים אחרות, הכלל הוא שתסקיר לא יימסר לבעל הדין עצמו.

חריג לכלל זה נקבע אף הוא בסעיף האמור אשר קובע כי בית המשפט רשאי לצוות כי תסקיר יימסר לבעל הדין – מטעמים מיוחדים.

יש לציין, כי באופן כללי, העדיפות היא שלא לגלות את תסקיר שירות המבחן לבעל הדין.

כך למשל, בבג"ץ 2754/94, דן בית המשפט העליון בסירוב משרד העבודה והרווחה למסור לעותר מידע שהצטבר בתיקו האישי ובו חוות דעת של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בעניינו.

בית המשפט העליון הצדיק את הסירוב למסור את המידע, והעדיף את הטעמים נגד הגילוי, כדלקמן:

"עם טעמים אלה ניתן למנות את הטעם של שמירת הסודיות על מנת שאנשים שמסרו או ימסרו בעתיד מידע לשירות המבחן ולרשויות האחרות, ימשיכו לעשות כן בהסתמכם על סודיותו הנמשכת, ויאפשרו למערכת לפעול כראוי. כמו כן ניתן למנות גם את הטעם של שמירת פרטיות ה'אחרים' המשתפים פעולה עם שירות המבחן. ... השמירה על ייחודו של התסקיר ומעמדו של קצין המבחן, והאינטרס הציבורי בעידוד המומחים למסור את חוות דעתם החופשית והמלאה ובעידוד ה'אחרים' למסור מידע, גוברים ככלל על האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע. זאת במיוחד כאשר מטרתה הסופית של השגת המידע כאמור אינה קשורה בניהול משפט פלילי ואינה דרושה לצורך ההגנה על חירותו ועל שמו הטוב של הנוגע בדבר"


על חשיבות שבהכנה לקראת המפגש עם קצין המבחן

למפגש עם קצין המבחן יש להיערך בהתאם ולייחס לו חשיבות מרובה, שכן, לעיתים קרובות, המלצת שירות המבחן תשפיע ותכריע את החלטת המשטרה או הפרקליטות – האם להמשיך בהליכים הפליליים או לסגור את התיק נגד החשוד.

כמו כן, המלצת שירות המבחן בנוגע לגזר הדין תעמוד בפני בית המשפט בבואו להחליט האם להרשיע את הנאשם שבפניו או להימנע מהרשעתו, האם להקל או להחמיר בעונשו.

הכנה ראויה למפגש (ולעיתים קרובות המדובר במס' מפגשים) עם קצין המבחן, משמעותה, בין היתר, הבנת חשיבות התהליך, הפגת הלחץ והחששות, והגברת הסיכויים ליצור עם קצין המבחן תקשורת אישית וחיובית.

בנוסף, הכנה ראויה תקל עם הפונה אשר יכיר מושגים רלבנטיים, כגון: הרשעה, אי הרשעה, צו מבחן, פיקוח, צו השגחה זמנית וכיו"ב.

אשר לקטינים, הרי שבעניינם, חשיבותה של ההכנה לקראת המפגש עם קצין המבחן מקבלת משנה תוקף.

המדובר באוכלוסיה רגישה, חסרת ניסיון ומורכבת.  לעיתים קרובות, קטינים בוחרים בסוגי התנהגויות ועקרונותאשר עשויים להכשילם וליצור רושם שלילי ומוטעה. עריכת "מקצה שיפורים" עתידי, אינו תמיד אפשרי ולעיתים אף עלול להזיק ועל כן, כאמור – יש לאפשר לקטינים לרכוש את הכלים המתאימים שהשימוש בהם יניב את הפירות המקווים.

הורים לקטינים שהסתבכו בעבירות פליליות והמלווים אותם לאורך כל הליך, צריכים אף הם לדעת ולהכיר את שרות המבחן והמשקל שיש להמלצותיו. ובהקשר זה יודגש כי להוריי הקטין, טיפולם בילדם ויחסם להתנהגותו -  הינם פקטור חשוב בהמלצת קצין המבחן.

לסיכום שירות המבחן בהליך הפלילי הינו גורם משמעותי ויש לייחס לו את החשיבות הראויה. על כן, טרם המפגש עם קצין המבחן מומלץ לפנות לעו"ד פלילי לשם קבלת ייעוץ והכוונה.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף