כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטת מינהל 1184 הקובעת הקלות בתשלום דמי היתר בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש מפלה לרעה את המגזר החקלאי והחקלאים יושבים עדיין מנגד בשקט???!


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - החלטת מינהל 1184 - מינהל מקרקעי ישראל - שינוי יעוד - דמי היתר - תיכנון ובניה - מיסוי מקרקעין


בגוף ההחלטה קיימת הפליה יסודית ומהותית של המגזר החקלאי ביחס למגזר העירוני, שכן נקבע, כי כאשר החוכר שילם למינהל דמי היוון ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
החלטת מינהל 1184 הקובעת הקלות בתשלום דמי היתר בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש מפלה לרעה את המגזר החקלאי והחקלאים יושבים עדיין מנגד בשקט???!

מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

כזכור, החלטת מינהל 1184 אשר נחתמה ביום 29.3.09 על-ידי שר האוצר היוצא, רוני בר און, קבעה הקלות בעניין תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש.
בגוף ההחלטה קיימת הפליה יסודית ומהותית של המגזר החקלאי ביחס למגזר העירוני, שכן נקבע, כי כאשר החוכר שילם למינהל דמי היוון בעת שהוקצה לו המגרש, והתמורה חושבה עפ"י שטח לבנייה בפועל, יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבנייה המבוקשות בהיתר הבנייה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה כאמור, החל מהמטר הראשון.
כלומר, כאשר בעלים של בית בהרחבה של מושב מבקש להוסיף שטחים לנכס שבבעלותו, ובגין שטחים אלה לא שולמו על ידו דמי היוון למינהל, כאשר הוקצה לו המגרש, הוא יידרש לשלם דמי היוון בגין השטח המבוקש על ידו בהיתר הבניה!!!

ההחלטה מביאה לתוצאה קשה ולא מידתית, שכן בעלי הנכסים נדרשים לשלם למינהל שרות אלפי שקלים בגין דמי היוון עבור תוספת השטחים ולצורך הדוגמא, באזור מרכז הארץ מדובר על מחיר ממוצע של כ- 4,000 ₪ + מע"מ למ"ר והמכפלות מביאות לתוצאות הרות גורל עבור בעלי הנכסים.

אם נבקש לבחון את ההיגיון הציבורי או הכלכלי העומד מאחורי ההחלטה, נוכל אולי להסכים, כי כאשר מדובר בהקצאת מגרשים בהתאם להחלטת מועצה 737, בגינם שילם החוכר דמי היוון מופחתים לפי ערך קרקע של 51% ולאחר מכן לפי ערך של 66%, המינהל יטען, כי ההנחה ניתנה בעת הקצאת המגרש וחוכר שלא ניצל את ההנחה במועד הקצאת מגרש, יידרש לשלם כיום את המחיר המלא בגין דמי ההיוון, העומד על 91% מערך הקרקע.
אך כאשר מדובר בהקצאה לפי החלטה 959, במסגרתה שילם החוכר דמי היוון לפי 91% מערך הקרקע בעת הצאת המגרש, אין מקום להפלות את המגזר החקלאי מול המגזר העירוני ויש לקבוע, כי החוכר לא ישלם דמי היוון עבור תוספת הבניה המבוקשת בהיתר הבניה עד למלוא הזכויות בהתאם לתב"ע.

יצויין, כי מועצת המינהל קבעה בהחלטה 1184, כי יפורסמו הוראות אגף על מנת להוציא לפועל את הוראות ההחלטה, אך עד למועד כתיבת חיבור זה, לא פורסמו הוראות אגף, דבר אשר פוגע באופן מהותי בזכויות החוכרים אשר הגישו בקשות להיתר בניה ולא יכולים לקבל מענה מפקידי המינהל.

עוד יודגש בעניין זה, כי פקידי המינהל אינם יודעים לתת תשובות לחוכרים הפונים אליהם בדרישות לאשר את הבקשות להיתרי הבניה וכיום נמצאות ב"קנה" בקשות רבות המעוכבות עד לקבלת הוראות האגף. יותר מכך, פקידי המינהל אינם יודעים לתת מענה ביחס לתכולה של הוראות ההחלטה על המגזר החלקאי וכן ביחס להפליה העולה מהוראות ההחלטה!!!

אין ספק, כי מועצת המינהל צריכה לעדכן את ההחלטה ולבטל את החיוב בדמי היוון בגין תוספות בניה בכל הקשור להקצאות בהתאם להחלטה 959 וכן להורות על פרסום הוראות אגף באופן מיידי על מנת לתת לחוכר פתרונות. הרפורמה המתרחשת כיום במינהל, אמורה לתת מענה גם לבעיות בירוקרטיות אלו ולסחבת הפוגעת בזכויות החוכר המבקש לקבל מענה במסדרונות המינהל!!!

הכותב הינו הבעלים של משרד עורכי דין אביגדור ליבוביץ ושות', העוסק במינהל מקרקעי ישראל, במיסים והיטלים ובעסקאות במגזר החקלאי וביזמות בתחום המסחרי והמגורים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף