כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הרחבות בקיבוצים - המינהל פרסם נוסח חדש של תצהירי אגף חקלאי בהתאם להוראות החלטה 1180 אך לאן נעלמו הוראות המעבר???


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - דיני קיבוצים - מיסים מגזר חקלאי - הרחבה בקיבוץ - הרחבות בקיבוצים - החלטה 1180 - מינהל מקרקעי ישראל - משתכנים - הקצאת מגרשים בקיבוצים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
הרחבות בקיבוצים - המינהל פרסם נוסח חדש של תצהירי אגף חקלאי בהתאם להוראות החלטה 1180 אך לאן נעלמו הוראות המעבר???
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

עד ליום זה ( 30/12/2009 ) מינהל מקרקעי ישראל לא פרסם באופן רשמי את הוראות המעבר להחלטה 1180, למרות העובדה כי חלפו למעלה משישה חודשים מיום אישור ההחלטה, דבר אשר הביא לעצירה מוחלטת באישור העסקאות בגין הקצאת מגרשים בהרחבות בקיבוצים ברחבי הארץ, אשר הוגשו למינהל החל מחודש מאי 2009.    

גורמים בכירים במינהל טוענים, כי הוראות המעבר הובאו לידיעת הפקידים עוד לפני כשלושה חודשים, אך מבדיקות שנערכו על ידי הח"מ עולה בבירור כי פקידי המינהל האמונים על אישור העסקאות והנפקת הסכמי הפיתוח והחכירה בנוסחם החדש ובהתאם להוראות ההחלטה, אינם יודעים דבר על פרסום הוראות המעבר!!!

יצויין, כי עשרות רבות של משתכנים "תקועים" וממתינים לפרסום הוראות המעבר, על מנת שניתן יהיה לאשר את העסקאות הממתינות במסדרונות המינהל זה חודשים ארוכים.    

אין ספק כי הוראות החלטה 1180 הופכות את הקערה על פיה בכל הקשור לגביית כספים ממשתכנים בגין דמי פיתוח תשתיות, במסגרת ההרחבות ואסמכתא ראשונה לכך, ניתן לראות בתצהירי האגף החקלאי של המינהל אשר פורסמו לפני מספר ימים.

כאשר בוחנים את נוסח תצהירי המינהל החדשים עולה, כי המשתכנים, האגודה וכן החברה הקבלנית אשר קיבלה עליה לבצע את התשתיות בהרחבה, יידרשו לחתום על התצהירים ולאשר כי הכספים אשר שולמו על ידי המשתכנים, ניגבו בהתאם להוראות החלטה 1180.
החידוש המהותי ביותר במסגרת התצהירים החדשים, הינו כתב התחייבות בלתי חוזרת, עליו חותם ראש המועצה האזורית וכן גזבר המועצה, בו הם מאשרים כי הם האחראים לכל עבודות פיתוח התשתיות הכוללות פיתוח התשתיות בישוב הישן. המינהל מעביר את הסמכויות לרשות המקומית ומעמיד אותה כ"כלב השמירה" מול האגודות השיתופיות על מנת לשמור על העוגה ולוודא כי כספי המשתכנים יועברו אך ורק לצורך פיתוח תשתיות ולא לשימושים אחרים!!!

חידוש נוסף שהוכנס בתצהיר של מורשי החתימה מטעם אגודת המושב הוא, כי מורשי החתימה מצהירים על כך שהם לא נתנו אישור לגוף כלשהו לגבות סכום נוסף מעבר לדמי פיתוח תשתיות בגין ההרחבה והישוב הישן. בכך המינהל מבקש לתת מענה לטענות שהועלו כנגד האגודות כי נגבים כספים נוספים על ידי החברות הקבלניות/יזמיות אשר מועברים בחזרה לאגודות.

המשתכנים חותמים על תצהירים בהתאם לנוסח שרווח עד היום אך בתוספת כי לא יוכלו למכור את המגרש אלא בחלוף 5 שנים מיום החתימה על חוזה חכירה וכן הם נדרשים לאשר את הסכום שנגבה מהם בגין שדרוג התשתיות בישוב הישן.

עדיין נותרה השאלה – לאן נעלמו הוראות המעבר ? ומדוע המינהל לא מפרסם את ההוראות מזה חודשים ארוכים וטוען כי פקידי המינהל מודעים להוראות ופועלים לפיהן?
העיוות המהותי ביותר הזועק לשמיים הוא, מצבם הבעייתי של המשתכנים אשר שוב עומדים חסרי אונים מול הבירוקרטיה של המינהל!!!

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מייצג רוכשים בהרחבות בקיבוצים, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, מיסים והיטלים ובעסקאות במגזר החקלאי ובעסקאות נדל"ן ויזמות בתחום המסחרי והמגורים.  
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף