כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

קיבוץ יקר -רגע, אבל הבטחתם! – על הפרת חוזה של קיבוץ מול חברת הקיבוץ הנכה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני נזיקין ו/או ביטוח , מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - נזיקין בקיבוץ - חבר קיבוץ נכה - זכויות נכים בקיבוצים - הפרטה - קיבוץ מתחדש - הפרת חוזה - תאונת עבודה - ביטוח לאומי- נזיקין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
קיבוץ יקר -רגע, אבל הבטחתם!על הפרת חוזה של קיבוץ מול חברת הקיבוץ הנכה
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

רקע המקרה:
חברת קיבוץ במשך 47 שנים אשר נפגעה בתאונת עבודה בחצר הקיבוץ עקב רשלנות רבתי של הקיבוץ. כתוצאה מהתאונה סובלת מנכות צמיתה בשיעור של % 50 המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

במועד התאונה הקיבוץ התקיים במתכונת של "קיבוץ שיתופי", דהיינו טרם הליכים של הפרטה. במתכונת הקיבוץ השיתופי מערכת היחסים שבין הקיבוץ לחבר הייתה כדלקמן: החבר ייתן כל שיש לו והקיבוץ ידאג לכל צרכיו של החבר – דהיינו – חברה יקרה אנחנו נדאג לך ולכל מחסורך גם לאחר התאונה והנכות.

חברת הקיבוץ, אשר זכאית הייתה לתבוע פיצויים רבים בגין פציעתה, שוכנעה על ידי הקיבוץ  שלא לתבוע את הקיבוץ מטעמים אידיאולוגים וכן עקב התחייבות הקיבוץ, המפורשות ולאור התקנון שלו, לדאוג לכל צרכיה הנוכחיים והעתידיים.

החברה חתמה עם הקיבוץ על הסכם פשרה וויתור על תביעות וכן העבירה לרשות הקיבוץ את מלוא כספי הפיצויים שנתקבלו מחברת הביטוח וכן את הקצבה שקיבלה מביטוח לאומי, והכול בתמורה לכספים ואמצעים שהקיבוץ הבטיח לה לספק במהלך כל חייה.

כאמור, אנחנו הקיבוץ נדאג לכל מחסורך לכל חייך.

אולם, שוד ושבר לאחר שהחברה הנכה ויתרה על זכויותיה כלפי הקיבוץ, בשנים האחרונות, החל הקיבוץ בהליכי הפרטה, אשר שינו את פניו והפכוהו "למכונה קפיטליסטית טהורה ומשומנת", ודוק: "לקיבוץ מתחדש".

כתוצאה מהשינוי הדרסטי באורחות החיים ובמבנה הכלכלי של הקיבוץ וכן לאור ההחלטה העקרונית של הקיבוץ שכל חבר צריך לדאוג לעצמו, מצאה עצמה החברה הפגועה נושאת בכל הוצאותיה בגין צרכיה המיוחדים, אשר גדלו ותפחו עם זקנה, ללא כל תמיכה מצד הקיבוץ.

זכויות החבר:
משרדנו מייצג את החברה הפגועה בתביעה כנגד הקיבוץ. הטענה  העיקרית שלה היא כי הקיבוץ הפר את התחייבותו לדאוג לכל צרכיה המיוחדים למשך כל חייה.

חברת קיבוץ ויתרה על תביעת זכויותיה לקבל מהקיבוץ הרשלן פיצוי כספי גדול מאוד וזאת עקב התחייבות הקיבוץ כלפיה כי ידאג לכל צרכיה המיוחדים, הנובעים מפציעתה, במהלך כל חייה.

במקרה הנדון נוצרו בין החברה לקיבוץ הסכמה חוזית משפטית, בנוסף לחוזה המשפטי אשר באה לידי ביטוי בדמות תקנון הקיבוץ.

חברת הקיבוץ, באמצעות בא כוחה, טוענת כי התנהלותו של גוף ו\או מוסד ו\או של אדם לצורך העניין, מהווים יצירתו של חוזה מחייב לכל דבר ועניין וכי השינוי באורחות החיים בקיבוץ מהווה הפרה יסודית של החוזה בינה לבין הקיבוץ.

משחדל הקיבוץ להתקיים במתכונתו המסורתית, הלכה למעשה, הופרה אותה התחייבות ולחברת הקיבוץ קמה הזכות לתבוע פיצויים כספיים, אשר יאפשרו לה חיים סבירים למרות נכותה.

מרגע ששינה הקיבוץ את אורחות חייו ודרך התנהלותו הכלכלית נותרה החברה ללא תמיכת הקיבוץ בכל הקשור לצרכיה הנובעים מנכותה.
חברת הקיבוץ אינה מסוגלת לדאוג לצרכיה לבדה שכן נכותה אינה מאפשרת לה לשאת משאות כבדים, לאחוז מכשירים בידה ואף להחליף נורה לבדה וללא עזרה.

כיום, החברה מממנת מכיסה שלה את כל העזרה הנדרשת בבית מגוריה, לרבות ניקיון הבית, תחזוקה שוטפת, בישול וכיו"ב.

כל זאת מבלי לציין את צרכיה הרפואיים\נפשיים, אשר רובם ככולם תוצר ישיר מהתאונה ומהנכות ועל כן על הקיבוץ לפצותה ולשאת בהוצאות אלה.

סוף דבר:
עקב הליך הפרטתם של מירב הקיבוצים בארץ, נפגעות זכויות רבות של חברי קיבוץ. הקיבוצים המופרטים מתנהלים כחברה פרטית השואפת לרווח כספי לכל דבר ועניין ואין למוסדות הקיבוץ שלאחר ההפרטה עניין אמיתי בצרכיו המיוחדים של החבר. עיקר דאגתם היא ליצור מאזן חיובי (Bottom Line) .
על חבר קיבוץ לדעת כי התקנון בקיבוץ המסורתי טרם השינוי מהווה חוזה מחייב גם כלפי הקיבוץ וכי הוא זכאי לזכויות וכי אין בידי הקיבוץ הכוח לעשות ככל העולה על רוחו ולרמוס את החבר "החלש".

אין בשינוי אורחות החיים בקיבוץ משום נימוק לגיטימי להפרת התחייבויות קודמות או רמיסת זכויות של חבר בקיבוץ.

משרדנו מייצג מזה שנים רבות חברי קיבוץ בנושאים רבים ומגוונים, החל מתביעות שכר, זכויות בנכסים וכלה בהפרות חוזיות שונות ומגוונות.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף