כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הליכי שומה במס הכנסה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מיסים, משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מיסים - שומה - מס הכנסה - דו"ח סופי - השגה - אי דיווח - התיישנות - עבירות מס - פקיד שומה - שומה לפי מיטב השפיטה - נישום - ערעור - עורך דין מיסים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
הליכי שומה במס הכנסה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני

הליכי השומה במס הכנסה הינם הליכים מנהליים דו שלביים.

ראשית הנישום מגיש את הדוח המוצהר. הדוח נקלט (או ליתר דיוק אמור להיקלט), כפי שהוצהר (שומה 00).

במידה ופקיד השומה לא בדק את הדוח הרי שלאחר שלוש שנים מתוך השנה שבה הוגש הדוח, שנת המס מתיישנת, והשומה המוצהרת הופכת סופית (קיימים מקרים מיוחדים בהם יכולה רשות המיסים להאריך את מועד ההתיישנות בשנה נוספת ובמקרים עוד יותר מיוחדים בשנתיים נוספות – סעיף 147 לפקודת מס הכנסה).

במידה ופקיד השומה בדק את הדוח, יכ
ול שיקרה אחד משלושה: הוא מקבל את הדוח כפי שהוא (שומה 01), הוא מזמין את הנישום ומגיע איתו לפשרה (שומה 02), הוא מוציא שומה לפי מיטב השפיטה (שומה 03).


במצב זה הנישום או שישלם את השומה (בד"כ לא מומלץ) או שיגיש, תוך 30 יום השגה (בד"כ-אך לא תמיד- מומלץ).

ההשג
ה תידון בפני פקיד אחר מזה שהוציא את השומה.

נישום שלא הגיש דוח בכלל, תצא  לו שומה (אסטרונומית) לפי קביעה שרירותית –
שומה בהעדר דוח (שומה 04).
במקרה זה הגשת הדוח תחשב השגה.

לאחר הגשת השגה על שומה לפי מיטב שפיטה  על פקיד השומה לתת את החלטתו בהשגה בתוך שנה מיום הגשת ההשגה  או שלוש שנים (או ארבע במקרים מיוחדים) מתום השנה שבה הוגש הדוח, הכל לפי המאוחר מביניהם.

ביחס לדוח שהוגש לאחר שומה שהוצאה בהעדר דוח יש לפקיד השומה תקופה של 4 שנים מתום השנה שבה הוגש הדוח (המהווה כאמור את ההשגה) או במקרים מיוחדים 5 שנים.

ל
אחר קבלת החלטה בהשגה, יכול הנישום לערער, תוך 30 יום, לבית המשפט המחוזי (בד"כ מומלץ) או לשלם את הדוח (בד"כ לא מומלץ, לאור גובה הסכום הנדרש).

מכל מקום, ולאחר שאמרנו כל זאת, תמיד תמיד, כדאי להתייעץ, לבד מרואה החשבון שלך, גם עם עורך דין שמתעסק בתחום, שבדרך כל
ל, מעצם עיסוקו ועבודתו היומיומית ראייתו את הדברים יותר רחבה.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף