כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

השפעתם של תיקי משטרה פתוחים על הליך גזירת העונש


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - סדר דין פלילי - תיקי מב"ד - מחכים לבירור דין - עורך דין פלילי - עבירות נוער - נאשם קטין - קצין המבחן - תיק משטרה פתוח - תיק פלילי -עונש -תסקיר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
השפעתם של תיקי משטרה פתוחים על הליך גזירת העונש
מאת: עורכת דין שולמית קהלת אורן

בית המשפט שגוזר את דינו של הנאשם מביא בחשבון שיקולים רבים, לחומרה ולקולא.

במקרים מסוימים מתבקש שירות המבחן לערוך תסקיר אודות הנאשם וטרם גזר דינו והאמור בתסקיר והמלצותיו מוגשות לבית המשפט.

לאחרונה נדרש בית
המשפט העליון ברע"פ 1021/07 לשתי שאלות עקרוניות בנושא תסקיר שירות המבחן, תיקי חקירה פתוחים והשפעתם על העונש שמוטל על נאשם במסגרת גזר הדין.

1) האם שירות המבחן ראשי להתייחס בתסקיר הנערך  לקראת גזירת דינו של נאשם לקיומם של תיקי משטרה פתוחים?

ראשית יצוין, כי
תיקי חקירה פתוחים נקראים בעגה המקצועית תיקי מב"דממתינים לבירור דין.

בית המשפט העליון משיב על שאלה זו בחיוב בכפוף לתנאי לפיו "
הגילוי הוא מהותי לנושא הדיון."

יחד עם זאת קובע בית המשפט כי על קציני המבחן לבחון בזהירות את הנתונים שלפניהם ולעשות כל מאמץ לב
דוק את דיוקם ועדכנותם – לרבות בבירור עם הנאשם עצמו.

כמו כן, על שירות המבחן להקפיד כי הצגת נתונים לגבי תיקי מב"ד בתסקיר המוגש לקראת גזירת העונש, תיעשה רק אם סבור קצין המבחן כי מדובר בנתון רלבנטי להצגת מלוא התמונה לגבי דמותו של הנאשם וביחס לגיבוש ההמלצה בענ
יינו.

בית המשפט מוסיף וקובע כי כאשר המדובר בנאשם קטין כל תיק מב"ד עשוי להיות רלבנטי לגיבוש ההערכה בדבר סיכויי השיקום של הקטין.

2) האם בית המשפט יכול להיזקק לנתונים בדבר תיקי מב"ד שצוינו בתסקיר שירות המבחן בבואו לגזור את עונשו של נאשם?

בית המשפט משיב על שאלה זו בחיוב ועורך אבחנה בין שלב הכרעת הדין לשלב גזר הדין.

בשלב בירור אשמתו של נאשם ועד להכרעה בדינו לתביעה אסור להציג את עברו הפלילי של הנאשם (גם לא תיקי מב"ד) וזאת מהחשש כי הדבר ייצור דעה קדומה ויביא להרשעתו שלא רק על יסוד הראיות המפלילות שהציגה התביעה בעניינו.

בשלב גזירת הדין מותר ואף חובה להציג הרשעות קודמות ואף תיקי מב"ד שכן מתקיים חשש מהותי פחות מזה שקיים בשלב בירור האשמה.

בית המשפט צריך לשים את ליבו לכך שתיקי מב"ד אינם כהרשעה פלילית, שכן המדובר בתיקים שטרם עברו את המסננת של הפרקליטות בעוד שהרשעה פלילית ניתנת על ידי בית משפט ועל כן כוחה משפיע ביותר.

לסיכום: הן שירות המבחן והן בית המשפט נדרשים לזהירות יתרה מול נתונים הקשורים לתיקי מב"ד.

בא כוחו של נאשם אשר צבר לחובתו תיקי מב"ד ומוזכרים בתסקיר שירות המבחן שמוגש לבית המשפט טרם גזיר
ת העונש, חייב להתייחס לנתונים אלו ולבדוק מול הלקוח את אמיתותם, נסיבותיהם ודיוקם.

לאור כל האמור ועל מנת להתמודד כראוי עם ההליך הפלילי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בפלילים ובעבירות נוער בשלבים המקדמיים של ההליך ורצוי בטרם החקירה הפלילית.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף