כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על החשיבות בקיום פיקוח מקצועי על עבודות בנייה


עורכי דין - מידע משפטי: מקרקעין - דיני מקרקעין - בניה - עבודות בניה - פיקוח בניה - מפקחי בניה - הסכם -


לקיומו של פיקוח הנדסי מטעם מזמין עבודות בנייה על עבודת הקבלן נודעת חשיבות רבה ביותר...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
על החשיבות בקיום פיקוח מקצועי על עבודות בנייה
מאת עו"ד אורי אסאלקיומו של פיקוח הנדסי מטעם מזמין עבודות בנייה על עבודת הקבלן נודעת חשיבות רבה ביותר, וזאת על מנת להבטיח ככל הניתן כי המוצר עבורו משלם המזמין סכומים ניכרים יהיה ברמה הנאותה.

האמור ברשימה זו מתייחס לכל אדם אשר מבקש לבצע בניה בהיקף משמעותי, בין אם מדובר בבניית יחידה צמודת קרקע, מבנה לצרכי תעשיה, אחסנה, מסחר וכד' ובין אם מדובר בתוספת למבנה קיים.

בדרך כלל אדם המזמין שירותי בנייה מקבלן אינו מצוי ברזי הבנייה, כאשר לעומתו מבצע העבודה – הקבלן בקי בהם היטב. חוסר יכולתו של המזמין להתמודד באופן שווה עם הקבלן, עלול לגרום לכך שמזמין העבודה לא יקבל את התמורה ההולמת לכספים ששילם, ובבניה עלולים להתגלות ליקויים ולעיתים אף ליקויי בטיחות, והמזמין ידרש להשקעות נוספות על מנת לתקן הטעון תיקון.

בנסיבות אלו קיימת כאמור חשיבות רבה לשכירת שירותי פיקוח מקצועי על הבנייה, כאשר תפקידו של המפקח לשמור על האינטרסים של מזמין העבודה ולוודא כי המוצר שיתקבל יהיה ראוי. גם הקבלן, כאשר הינו יודע, כי קיים פיקוח מטעם המזמין על עבודתו, יקפיד יותר בביצועה. אמנם, שכירת שירותי מפקח כרוכים בהוצאה נוספת, אולם, זו מתגמדת לנוכח התועלת הטמונה בה.

ראשית, יש להבטיח את כפיפותו של הקבלן להוראות המפקח, וזאת על ידי עיגון מעמדו בחוזה הבנייה עם הקבלן בו יש לציין כי על הקבלן לפעול לפי הוראות המפקח. למותר לציין, כי חובה לערוך עם הקבלן טרם תחילת העבודות חוזה מסודר ואין להסתפק בפירוט העבודות בלבד או בחוזה שהקבלן סיפק.

חשיבות עבודת המפקח באה לידי ביטוי במספר תחומים עיקריים (יש להתאים את היקף שירותי המפקח להיקף העבודות):

השלב הראשון הינו עוד טרם תחילת הבנייה – בשלב זה ניתן להעזר במפקח לשם הכנת המסמכים הטכניים המהווים חלק מהחוזה עם הקבלן, לשם עריכת מכרז לקבלנים השונים, בחינת הצעותיהם וניהול משא ומתן ולבסוף בבחירת הקבלן אשר יבצע את העבודות.

השלב השני הינו שלב ביצוע הבנייה – זהו כמובן השלב בו מעורבות המפקח הינה החשובה ביותר. בשלב זה תפקיד המפקח הינו לבחון את מכלול עבודת הקבלן, אופן ביצוע העבודה וטיב החומרים בהם נעשה שימוש. על המפקח לוודא כי הקבלן מבצע את עבודתו בהתאם להוראות החוזה והוראות החוק, כי עובדי הקבלן יודעים את מלאכתם וכי לא נעשים "קיצורי דרך" בבנייה.
מבחינת טיב החומרים, על המפקח לוודא כי החומרים המסופקים מתאימים לנדרש על פי חוזה הבניה וכי הינם עומדים בתקנים המחייבים. לעיתים קרובות מתגלות תוך כדי הבנייה בעיות שונות והמפקח יכול לתת פתרונות מתאימים לבעיות אלו. תפקיד המפקח בשלב זה הינו גם לוודא כי הקבלן עומד בלוחות הזמנים שנקצבו לו.

המפקח משמש גם גורם מאשר לצורך ביצוע תשלומים לקבלן עבור העבודה שביצע. בדרך כלל מומלץ לבצע תשלומים לקבלן בהתאם לקצב הביצוע באתר, וזאת הן על מנת לתמרץ את הקבלן והן על מנת שלא יווצר מצב בו שולמו כספים אך לא ניתנה תמורה בגינם. מקובל, כי המפקח בוחן את העבודות שנעשו ומאשר או שאינו מאשר את החשבונות שמגיש הקבלן. השימוש בגורם מקצועי כמפקח לצורך אישור התשלומים, גם מוריד את הלחץ של הקבלן על המזמין בנושא זה.

השלב השלישי הינו שלב השלמת הבנייה ומסירת המבנה למזמין – בשלב זה לאחר שהקבלן מודיע כי השלים את הבנייה, בוחן המפקח את העבודות ומורה אם יש מקום לבצע תיקונים בעבודות, ורק לאחר שהעבודה הושלמה לשביעות רצונו מאשר את ביצוע התשלום הסופי לקבלן.

היות והמפקח הינו איש אמונו של המזמין מול הקבלן חשוב לבחור באדם מהימן ולדרוש המלצות לגביו. אף עם המפקח יש לערוך חוזה מסודר ולעגן בו את תפקידי המפקח, היקף הפיקוח שינתן על ידו, התשלומים להם הינו זכאי וכד'. כמו כן יש להקפיד, כי למפקח יהיה ביטוח אחריות מקצועית בהיקף המתאים לעבודות הבניה.

כמובן שבנייה בתחום המגזר החקלאי כרוכה בהיבטים נוספים הנוגעים למינהל מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית וכד', אולם נושאים אלו חורגים ממסגרת הענין שנדון במאמר זה ועליהם נרחיב בהזדמנות אחרת.

עורך דין אורי אסא עוסק ביעוץ וליווי משפטי בתחום המקרקעין והבניה ובתחום המשפט המסחרי.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף