כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על זכותו של הנאשם לקבל מידע אודות תלונות קודמות של מתלוננת בעבירות מין


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - עבירות מין - נאשם - מתלוננת - תלונות קודמות - חקירה נגדית - חומר חקירה - ראיות - קורבן - אונס - עיוות דין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
על זכותו של הנאשם לקבל מידע אודות תלונות קודמות של מתלוננת בעבירות מין
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

האם נאשם בעבירת מין יכול לקבל לידיו מידע על תלונות קודמות שהוגשו על ידי המתלוננת?

נקודת המוצא בעניין זה נקבעה בע"פ 5938/00 – "העובדה כי המתלוננת הגישה בעבר תלונה למשטרה בגין פגיעה מינית בה, היא כשלעצמה אינה רלוונטית להגנת המערער".

במילים אחרות: נאשם בעבירה מינית לא יכול לבסס את הגנתו או חלק ממנה אך ורק על העובדה כי המתלוננת נגדו הגישה בעבר תלונה למשטרה ביחס לפגיעה מינית שבוצעה בה.

זאת ועוד: סעיף 2א לחוק סדרי דין (חקירת עדים), תשי"ח-1957, לפיה בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו המיני של נפגע בעבירת מין, אלא אם כן ראה, מטעמים שיירשמו, כי איסור החקירה עלול לגרום לנאשם עיוות דין.

בבסיס הוראת החוק עומד הצורך להגן על קורבנות עבירות מין מפני פגיעה מיותרת בפרטיותם ורגשותיהם, שכן, בדרך כלל, אין לחקירה כזו כל שייכות לעניינו של נאשם, אך יש בה כדי להביך את המתלונן ולטעת בו תחושה שהפך ממאשים לנאשם.

ואכן, מתוך הצורך בהגנה על קורבנות עבירת מין נפסק  כי תלונות שהוגשו על ידי מתלוננת בעבירת מין בגין מעשים מיניים שבוצעו בה על ידי אחרים, נופלות לגדר הכלל שלפיו אין להתיר חקירה בדבר עברו המיני של הקורבן.

אשר לזכותו של נאשם לקבל לידיו כל
חומר חקירה הרלוונטי להגנתו, הרי שנקבע כי לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שתלונות קודמות בעבירות מין יוגדרו כ"חומר חקירה".

בית המשפט העליון בבש"פ 11042/04 קבע שגם אם דיני הראיות אינם מאפשרים שימוש ראייתי במסגרת הליך פלילי, אין בכך בכדי להביא למסקנה כי חומר ראייתי יוגדר כ
חומר חקירה.

מדברים אלא ניתן ללמוד, שגם
במקרה בו נאשם בעבירת מין לא יכול לחקור את המתלוננת בנודע לתלונות בגין פגיעה מינית שהגישה בעבר נגד אחרים, ייתכן ולמידע זה יהיה ערך להגנתו.

ועל כן, ייתכנו מקרים בהם נאשם בעבירת מין יהיה זכאי לקבל לידיו מידע על תלונות קודמות שהוגשו על ידי המתלוננת.

כך למשל, בע"פ 5938/00, הורה בית המשפט המחוזי להעביר לעיון נאשם באונס, שני תיקי חקירה שנפתחו בתלונות קודמות על מעשים מיניים שהגישה המתלוננת  ומצד שני, סירב לאפשר לסנגורו של הנאשם לחקור את המתלוננת מעל גבי דוכן העדים אודות האירועים שעליהם נסובו תלונות אלו בשל חוסר רלוונטיות למקרה נשוא המשפט הנוכחי.

לסיכום: במתח שקיים בין הצורך בהגנה על מתלוננים בעבירות מין לבין זכות
ו של הנאשם לבסס את הגנתו כדבעי, בית המשפט ישקול שיקולים נרחבים ופרטניים והחלטתו, בסופו של דבר, תבוסס על נסיבות העניין כפי שתובאנה לפניו.

מומלץ הן לנאשם בעבירות מין והן למתלונן בעבירות מין לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הפלילי על מנת לקבל ייעוץ וטיפול משפטי.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף