כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 קובעת הקלות בגין תוספת בניה אך מפלה לרעה את המגזר החקלאי


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי, דיני מקרקעין - מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - החלטת מינהל מקרקעי ישראל 1186 - פיצול מגרשים - חכירה - דיני מושבים - זכויות בניה - מיסים מגזר חקלאי אזורי עדיפות לאומיים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 קובעת הקלות בגין תוספת בניה אך מפלה לרעה את המגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1184 מחודש מאי 2009, קבעה הקלות בתשלום דמי היתר למינהל בגין תוספות בניה, אך הפלתה לרעה את המגזר החקלאי, בכך שקבעה, כי במסגרת הגשת בקשות לתוספות בניה במגרשים שהוקצו בהרחבות במושבים בהתאם להחלטות 612, 737, 959, יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבנייה המבוקשות ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה, החל מהמטר הראשון.
ההחלטה הביאה לתגובות קשות בקרב המגזר החקלאי, שכן היא טמנה בחובה הנצחת ההפליה לרעה בין המגזר העירוני למגזר החקלאי.

ביום 22.3.2010 נחתמה החלטת מועצה 1186, המתקנת את החלטה 1184, ומקריאתה עולה, כי נסתם הגולל על תקוות המגזר החקלאי לתיקון ההפליה!!!

סעיף 4 מתייחס למגזר העירוני וקובע, כי במגרשים ששטחם עד 280 מ"ר בגינם שולמה תמורה למינהל בעת ההקצאה עפ"י שטח לבניה בפועל, יכיר המינהל בתמורה זו כתשלום עבור מלוא הזכויות בתכנית בעת ההקצאה! יצויין, כי ככל שהתכנית בעת ההקצאה, אפשרה לבנות יותר מ- 240 מ"ר, כל הזכויות בהתאם לתכנית יינתנו לחוכר ללא תשלום!       
סעיף 4 המתייחס למגרשים שהוקצו בהרחבות במושבים, שהינם מגרשים בגודל של 500 מ"ר ובהתאם להוראות תמ"א 35 המגרשים כיום הינם בגודל של 350 מ"ר, קובע כך: במגרשים ששטחם מעל 280 מ"ר, אשר בעת ההקצאה שולמה בגינם תמורה למינהל עפ"י שטח לבניה בפועל, יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקאה, החל מהמטר הראשון.    

כמו כן, תוקנה הגדרת "שטח לבניה בפועל" והוספו המגרשים אשר הוקצו בהתאם להחלטה 1180.
הגדרת "פיצול מגרש" תוקנה, והיא חלה כיום גם ביחס למבנים ולא רק על יחידות דיור וקובעת, כי פיצול מגרש, הינה חלוקת מגרש המוחכר לפי חוזה חכירה, לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו מספר יחידות דיור גדול יותר או מס' מבנים אחרים גדול יותר.

סעיף 3.1.1 קובע, כי לא ייגבו דמי היתר בגין כל תוספת בניה המבוקשת באזורי עדיפות לאומית א', וההוראה הוארכה לשלוש שנים מיום 22.3.2010.

בסעיף 3.1.2, נקבע פטור לתוספת בניה עד 240 מ"ר באזורי עדיפות ב' ואזורים ללא עדיפות, וההוראה הוארכה לתקופה של שנתיים מיום 22.3.2010.

סעיף 6 קובע, כי בפיצול מגרש במגזר העירוני, לא ייגבה המינהל דמי היתר באזורי עדיפות לאומית א', ובאזורי עדיפות לאומית ב' ובאזורים שאינם אזורי עדיפות, ייגבה המינהל דמי היתר בשיעור של 31% מערך המגרשים לאחר הפיצול.

החלטה 1186, מביאה לתוצאה קשה ביחס למגזר החקלאי ואנו שואלים, היכן היא הרפורמה???
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף