כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עתירה מנהלית שהוגשה בשיהוי עלולה להידחות על הסף


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות, דיני מקרקעין, משפט מנהלי - דיני מכרזים - התיישנות - שיהוי - עתירה מנהלית - תנאי מכרז - עותר -משפט מנהלי - משפט מסחרי


עתירה מנהלית שעניינה מכרז חובה להגיש מיד לאחר שתנאי המכרז או תוצאת המכרז נודעו לעותר.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
עתירה מנהלית שהוגשה בשיהוי עלולה להידחות על הסף
מאת: עו"ד אהוד גרא


עתירה מנהלית שעניינה מכרז חובה להגיש מיד לאחר שתנאי המכרז או תוצאת המכרז נודעו לעותר.

תביעות משפטיות, בדרך כלל, אינן מתיישנות מהר, וכולנו מכירים את הכלל הבסיסי לפיו תביעה מתיישנת לאחר חלוף שבע שנים מהיום שבו נולדה עילת התביעה. בתביעות במקרקעין, פרק הזמן אף ארוך מכך, 15 ואף 20 שנה [חוק ההתישנות, התשי"ח-1958]. בין הטעמים לקציבת תקופת התיישנות, נמצא את הקושי לברר שאלות עובדתיות, ככול שחולפות השנים; וכן, הנטל שיש בשמירת מסמכים, קבלות ואישורים על פני עשרות שנים. למרות זאת, כאמור, ניתן להגיש תביעות אזרחיות במשך שבע שנים ויותר.

בתחום המכרזים השיקולים הם אחרים [הצורך בהכרעה מיידית בתוצאות המכרז] והמצב המשפטי שונה.

תביעות בענייני מכרזים משמע 'עתירות' [למעט נגד חברות עירוניות בשלב זה] מוגשות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים [יש כיום ארבעה כאלה], במחוז שיש לו הסמכות המקומית. העתירה מוגשת בהתאם להוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים ותקנותיו.

תקנה 3 שמתייחסת לכל סוגי העתירות, קובעת כך:
 • (א)"עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין.
 • (ב)לא נקבע מועד כאמור, תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות העניין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה, או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם.
 • (ג)בית המשפט רשאי להאריך מועד שנקבע להגשת עתירה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לאחר שנתן למשיב הזדמנות להגיב על בקשת ההארכה, אם ראה הצדקה לכך".
עם זאת, אין זה אומר שעתירה שהוגשה במסגרת ארבעים וחמישה הימים תישמע תמיד, שכן ותקנה 4 קובעת: "בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך המועד של ארבעים וחמישה יום ...."

ייאמר מיד שאין בדין מועד להגשת עתירות בענייני מכרזים. לפיכך, על העותר להגיש את העתירה שלו מוקדם ככול האפשר, בנסיבות העניין. אמנם, מוטל על העותר למצות את ההליכים בטרם פנייה לבית משפט, אך גם זאת עליו לעשות בזריזות, ובמקביל להיערך להגשת עתירה.  השיהוי 'בנסיבות העניין' נבחן הן על-פי העובדות 'האובייקטיביות' של המקרה, והן על פי ההתנהלות 'הסובייקטיבית' של העותר, וכן בודק בית המשפט אם יש במקרה פגיעה בעקרונות היסוד של שלטון החוק.  בכל מקרה, השיהוי שמעבר ל-45 יום, מכונה 'שיהוי סטאטוטורי''. רק רק לעתים רחוקות ידון בית המשפט בעתירה בענייני מכרזים שמועד ההגשה שלה, חרג מהשיהוי האובייקטיבי והסובייקטיבי, והתקרב לשיהוי הסטאטוטורי.

בפסק דין של כב' השופט מ' סובל מירושלים שפורסם לאחרונה, נדונה  עתירה של חברי מועצת עיר נגד שר הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי ישראל וראש העירייה, ב
קשר עם מכרזים לבניית מאות יחידות דיור בעירם. בעתירה הועלו טענות מטענות שונות כלפי התנאים של המכרז. עם זאת, העתירה הוגשה 74 ימים לאחר שהמכרז התפרסם ו-6 ימים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בית המשפט, לאחר ששקל את המכלול, דחה את העתירה גם עקב השיהוי הכבד שהייתה נגועה בו. [עתמ 1888/09 ג'קי אדרי נ' שר הבינוי והשיכון ואח'].

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף