כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הזכאות להחזר הוצאות נסיעה לעובד - מתוך פורום דיני עבודה באתר מידע משפטי


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עבודה - יחסי עובד מעביד - החזר הוצאות נסיעה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
זכאות להחזר הוצאות נסיעה לעובד- מתוך פורום דיני עבודה באתר מידע משפטי
מאת: עו"ד משה וקרט

מה החוק אומר לגבי החזר הוצאות נסיעה לעובד? האם יש הבדל בין עבודה בשכר גלובאלי לעומת שכר על פי שעה? האם מחשבים הוצאות נסיעה על פי המסלול בפועל או קיים תעריף כללי? האם יש לדון על החזר הוצאות נסיעה בשעת ההתקשרות, או שזה מובן מאליו?

בעקרון עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לקבוע בהסכם העסקתו ו/או הוראות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על מקום עבודתו. במידה ולא חלים על העובד המקורות הנורמטייבים דלעיל, ובכלל זאת העובד לא הגיע לסיכום עם המעביד בנושא החזר הוצאות נסיעה, אזי לכל הפחות חלות העובד הוראות צו ההרחבה הכללי במשק בדבר החזר הוצאות נסיעה. בהתאם להוראות צו הרחבה זה, עובד זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בשיעור של עד כ- 19 ש"ח ליום עבודה (מומלץ על ידי כי תבדוק התעריף העדכני עם ההסתדרות או באתר של ההסתדרות). כמו-כן, כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור לעיל, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב לעיל, גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני, שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו. החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד )לעבודה, או ממנה( יהיה זכאי עד מחצית הסכומים הנ"ל. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו. אוסיף, כי צו ההרחבה איננו עושה הבחנה בין עובד חודשי גלובאלי לבין עובד שעתי או יומי.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף