כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אושרו ההנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין,דיני מיסים - דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - מגרש - הקצאת מגרשים בהנחה - הקלות לחיילי מילואים - מכרז - הנחה - פטור - דמי היוון - הגרלה - אזורי עדיפות לאומית-גליל


לאחר המתנה ...אישרה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 5.7.2010, את ההחלטה ליתן הנחות בדמי היוון לרוכשים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
אושרו ההנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

לאחר המתנה ארוכה ומייגעת, מצד משפחות רבות, אשר ביקשו לרכוש מגרשי מגורים בישובים בגליל ובצפון הארץ, אישרה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 5.7.2010, את ההחלטה ליתן הנחות בדמי היוון לרוכשים.

עד היום עוכבו העסקאות במגרשי מגורים בגליל ובצפון, הן בדרך של הקצאת קרקעות והן בדרך של מכרזים, הואיל וההחלטה לאשר את ההנחות לא נחתמה, כתוצאה מחילוקי דעות בין משרדי הממשלה השונים השותפים בתהליך.

ההחלטה מאריכה את תוקף החלטת המועצה 897 עד ליום 31 למאי 2012, וקובעת כי יופחתו שיעורי התשלום בגין דמי היוון בישובים הממוקמים בגליל ובצפון, כדלקמן:  

בישובים שאינם אזורי עדיפות לאומית, יופחת גובה דמי ההיוון מ- 91% ל- 51%, בהתאם לשומה עדכנית, אך בתנאי כי גובה ההנחה לא יעלה על חמישים אלף שקלים חדשים.
בישובים שהינם באזורי עדיפות לאומית ב' יופחת גובה דמי ההיוון מ- 51% ל- 31%, בהתאם לשומה עדכנית, אך בתנאי כי גובה ההנחה לא יעלה על מאה אלף שקלים חדשים.

ההחלטה אף מאשרת הנחות בהקצאת קרקעות לחיילי מילואים פעילים אשר שירתו בשש השנים האחרונות שקדמו לבקשה לפחות 10 ימי מילואים בשנה או 80 ימי מילואים בסך הכל במהלך שש שנים.  ההחלטה אף קובעת חידוש, כי חייל מילואים פעיל אשר יזכה במכרז בכל אזור בארץ, יהיה זכאי להנחה בגובה של 15% מהמחיר שהוצע על ידו במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על חמישים אלף שקלים חדשים, כאשר ההנחה מוגבלת ליחידת דיור אחת.

כמו כן, נקבעו הנחות לחיילי מילואים פעילים, בהקצאת מגרשים בהגרלה או בפטור ממכרז, כאשר ההגבלה היא עד חמישים אלף שקלים חדשים. במרכז הארץ ניתנה הנחה של 10%, באזור עדיפות לאומית ב' 15% ובאזור עדיפות לאומית א' וקו עימות 20%.  ניתן לומר, כי משתכנים אשר ירכשו מגרשים בהרחבות במושבים או קיבוצים במרכז הארץ, יקבלו הנחה משמעותית בתשלום דמי היוון, העולה כדי עשרות אלפי שקלים.

ההחלטה ממתינה לחתימת שר האוצר על מנת שניתן יהיה ליישם אותה, אך לסיום ניתן לומר, כי מצד אחד, נותר רק לברך על קבלת ההחלטה ומוטב מאוחר אך מצד שני, אנו תקווה כי פקידי המינהל יישמו את ההחלטה בהקדם ויאשרו את העסקאות אשר תקועות חודשים ארוכים במסדרונות המינהל.

* הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל ובמגזר החקלאי www.lieblaw.co.il
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף