כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - נהיגה בשכרות - פסילת רשיון - פסילה עד תום ההליכים - נהג - כתב אישום - קצין משטרה - פסילה מנהלית - תאונת דרכים - גרימת מוות ברשלנות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
פסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים
מאת: עו"ד גלעד כצמן ועו"ד אורן חקון

לאחרונה אנו עדים לתופעה אשר צוברת תאוצה עניינה  הגשת בקשות להארכת פסילת רישיונם של נהגים אשר נגדם הוגש  כתב אישום בעבירות מן המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה (להלן: "הפקודה"), וזאת עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

טרם נדון בנושא הבקשה להארכת הפסילה עד לתום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום, נבקש לעמוד על סמכויות קצין המשטרה לפסול רישיונו של נהג לתקופה קצובה, בטרם הגשת כתב אישום, בגין העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודה.

עפ"י סעיף 47(ה) לפקודה ,
היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע בין השאר אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית , רשאי לפסול את רישיונו של הנהג למשך 30 ימים. יש לציין כי בעבירות חמורות יותר של תאונות דרכים וגרימת מוות ברשלנות רשאי קצין משטרה לפסול את רישיון הנהג ל - 60 ואף ל - 90 ימים.

יוער בהקשר זה כי  הפסילה המנהלית איננה עונש כמשמעותו אלא מהווה אמצעי צינון,  טרם השבת ההיתר לנהוג.      

העבירות השכיחות לפיהן נפסלים רישיונות של נהגים מנהלית ל-30 ימים כדבר שבשגרה הנן עבירות מהירות ונהיג
ה בשכרות.


פסילת רישיון טרם הרשעה בגין ביצוע עבירה של נהיגה בשכרות

במידה ואדם נתפס נוהג כשבגופו נמדדה כמות אלכוהול מעבר למותר עפ"י חוק              ( עד 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף), ייפסל  בד"כ מנהלית למשך 30 ימים ע"י קצין בהתאם לסמכותו כפי שהובאה לעיל.

על פי נוהג משטרתי מהעת האחרונה, במידה והכמות שנמדדה עולה על 400 מיקרוגרם, לעתים קרובות מוגשת על ידי המדינה בקשה להארכת פסילתו של הנהג עד לתום ההליכים נגדו.

אם הוגש כתב אישום ובקשה לפסילה עד לתם ההליכים, על המדינה להציג ראיות לכאורה לה
וכחת אשמת הנהג בדין. המדינה תבקש מבית המשפט לקבוע כי יש בהמשך נהיגתו של הנהג משום סיכון רב לציבור המשתמשים בדרך, לפיכך תבקש הארכת תקופת הפסילה עד לתום ההליכים.

המסוכנות לה טוענת  המדינה תיבחן על ידי בית המשפט עפ"י השילוב בין נסיבות ביצוע העבירה לבין עברו
התעבורתי של הנהג.

כך לדוגמא, במידה ומדובר בכמות הקרובה ל 400 מיקרוגרם כאשר הנאשם נוהג מזה  שנים רבות ולחובתו הרשעות בודדות בלבד, יטה בית המשפט שלא להאריך את תקופת הפסילה מעבר לפסילה המנהלית, וההיפך. ככל שנסיבות ביצוע העבירה חמורות יותר כגון רמה גבוהה של שכרות, מעורבות בתאונת דרכים, עבר תעבורתי מכביד וכו, יטה בית המשפט להארכת תקופת הפסילה עד לתום ההליכים.

בית המשפט אשר החליט כי קי
ימת מסוכנות הנובעת מהמשך נהיגתו של נאשם רשאי לפסלו עד לתום ההליכים, וזאת בשים לב להלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון לפיה  לא ניתן עוד לפסול רישיונו של נהג לתקופה בלתי מוגבלת.
על כן, בית המשפט רשאי אמנם להאריך את תקופת הפסילה עד לתום ההליכים
ובלבד שתקופ
ת הפסילה לא תארך מעבר ל-6 חודשים. אם חפץ בית המשפט להאריך את תקופת הפסילה מעבר ל-6 חודשים, עליו לנמק החלטתו זו ובכל מקרה על בית המשפט לקצוב את תקופה הפסילה.  

יודגש כי בית משפט אשר מרשיע אדם בעבירה של נהיגה בשכרות מחויב הן על פי דין והן על פי הפסיקה לגזור
בנוסף לכל עונש אחר עונש פסילת מינימום של 24 חודשים. התקופה בה היה נהג פסול עד לתום ההליכים לרוב תקוזז בסופו של יום מתקופת הפסילה שתיגזר בגזר הדין.  


רצוי כי נאשם אשר הוגש נגדו כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות ובקשה להארכת הפסילה עד לתום ההליכים,  ייוועץ
בעו"ד המתמחה בנושא, אשר ייקח בחשבון את הפרמטרים השונים הקשורים הן בחומר הראיות והן בנהג עצמו, ישקול את הסיכונים הכרוכים בניהול ההליך לבין הסיכויים לזיכוי באם ישנם, ויתווה את דרך הייצוג האופטימלית לנהג באופן אישי ומתואם לכל נהג ספציפי, צרכיו ונסיבותיו.  

יש כמובן ליתן תשומת לב לעתידו של נהג המסיים את תקופת הפסילה שנגזרה, שכן נהג שנפסל לתקופה העולה על 12 חודשים חייב לעמוד באמצעי תיקון שקבע משרד הרישוי כתנאי לחידוש נהיגתו, ובמילים אחרות, עליו לקבל  מחדש רישיון נהיגה לאחר שעבר בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי, לרבות העובדה כי יחשב "נהג חדש" עם כל החובות והמגבלות המוטלות על נהג שכזה.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. המסתמך על תוכן המאמר ללא היוועצות משפטית פרטנית, עושה זאת על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף