כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התנגדות לקיום צוואה – אפשרוית משפטיות


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - עזבונות - צוואה - התנגדות לקיום צוואה - עילות ביטול מיוחדות - תקדים משפטי - השלמת חסר - טעות - תחרות בלתי הוגנת בין יורשים


סיכויי ההתנגדות "הסטנדרטית" להתקבל אינם גבוהים סטטיסטית. מטרתו של מאמר קצר זה להגיש לקורא מידע בדבר אפשרויות משפטיות נוספות ושונות לתקיפת צוואה ותוצאותיה...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
התנגדות לקיום צוואה אפשרוית משפטיות
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

מרבית הלקוחות המגיעים למשרדי מודעים בדרך כלל לקיומן של עילות "הסטנדרטיות" המפורטות בחוק הירושה. טענותיהם כוללות, בין היתר, השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מעורבות היורש הנהנה בעריכת הצוואה, תרמית של המצווה או תחבולה וכן טענות בדבר העדר כשירות המצווה או ניצולו.

ברם - סיכויי ההתנגדות "הסטנדרטית" להתקבל אינם גבוהים סטטיסטית. מטרתו של מאמר קצר זה  להגיש לקורא מידע בדבר אפשרויות משפטיות נוספות ושונות לתקיפת צוואה ותוצאותיה.

אפשרויות נוספות לתקיפת תוצאות הצוואה (רשימה חלקית)

 1. 1.ביטול הוראת צוואה מחמת דיני הטעותמדובר במצב בו נטען שהמנוח טעה בעריכת הצוואה לנוכח אי ידיעתו את העובדות בעת עריכת הצוואה או בשל העובדה שהוטעה ע"י צד שלישי.
 1. 2.תיקון הצוואה באמצעות דיני השלמת החסר- לעיתים כוונת המנוח אינה נרשמת באופן ברור או מדוייק, ובאמצעות תביעה מתאימה ניתן לבקש מבית המשפט להשלים לתוך הצוואה את המילים החסרות בצוואה. מילים אלו עשויות להביא לכך שאדם שכלל אינו יורש ע"פ הצוואה, יהפוך ליורש.
 1. 3. תביעה בגין הפרת אמון בין המצווה לנהנה-היורשמדובר במצב בו עולות טענות כנגד היורש על ניצול כלכלי של המנוח בשנים שלאחר עריכת הצוואה כך שהופר האמון שניתן בו. מדובר במצב בו הנהנה שותף של המנוח, ולפיכך חלים עליו דיני הנאמנות, וניתן לתבוע אותו בגין הפרתם.
 1. 4.תביעה בגין הפרת דיני השליחות בין המצווה לנהנה-היורשתביעה הדומה ביסודה לתביעה בגין הפרת האמון. ההבדל הוא עובדתי ונוגע לכך שהמנוח והיורש לא היו שותפים, אך עדיין היורש פעל עבור המנוח, ולכן היה שלוחו. מקרים מתאימים לתביעה זו הם אלו בהם היה היורש מיופה כח של המנוח בחשבון הבנק שלו, לדוגמא.
 1. 5.תביעה בדיני תחרות בלתי הוגנת בין יורשים תביעה חדשנית המתבססת על העובדה שבין מי שמועמד לירושה מתקיימת תחרות וזו חייבת להיות הוגנת. תביעה מסוג זה מוגשת בטענה כי היורש גזל את רצונו החופשי של המנוח באמצעים בלתי לגיטימיים (ניצול תלותו, גזל כספים, איום, תרמית וכיוב') ובכך מנע מן היורש הנוסף לזכות בחלקו בעיזבון. המיוחד בתביעה הוא, שבית המשפט בודק בעיקר את מערכת היחסים בין היורשים ואת חובותיהם זה כלפי זה, ולרצונו של המנוח ניתן משקל נמוך יותר במכלול השיקולים.
 1. 6.תביעת בגין עוולת רשלנות או הפרת חובה חקוקהאלו הן תביעות נזיקיות העוסקות בדרישה לפיצוי בשל התנהלות היורש כלפי הנפגע, והנזקים הכספיים שנגרמו לו.
חלק מהאפשרויות שהעליתי לעיל, אינן עוסקות למעשה כלל בצוואה ולפיכך אינן חלק מדיני הירושה (אשר עוסקים רק בזכויות כספיות על העיזבון – מה שנותר לאחר פטירת המנוח) אך בסופו של דבר הן מיועדות להשגת אותה מטרה - ביטול התוצאה של קיום הצוואה הפגומה, ואכן, מניסיוני האישי, תביעות שכאלו מצליחות, ולעיתים הסיכוי היחידי להצלחה מצוי בשימוש בהן.

ברור, כי הגשת תביעות מסוג זה דורשת מומחיות והתמקצעות, ואולם הן לא יתאימו לכל מקרה, ולכן מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחומים שלעיל, ע"מ שיוכל לייעץ כראוי ולייצג נאמנה בתקיפת הצוואה, יהיו הטענות אשר יהיו.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף