כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פסק דין חדש בנושא זכויות הבן הממשיך לאחר ביטול מעמדו


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מושבים - בן ממשיך - זכויות בן ממשיך - ירושת נחלה - ירושת משק חקלאי - ביטול זכויות בן ממשיך - , פינוי הבן הממשיך - פיצול בית בנחלה - פיצול בית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
פסק דין חדש בנושא זכויות הבן הממשיך לאחר ביטול מעמדו  
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

 1. 1.נושא זכויות ה"בן הממשיך", וכן זכויות אותם בנים/בנות אשר בנו את ביתם בנחלת ההורים, מעסיקים את בתי המשפט וכמובן גם את בני המשפחה – ההורים-הילדים-האחים ובני/בנות זוגם.
 1. 2.ביטול זכויות הבן הממשיך קיימים מקרים לא מעטים, בהם, מסיבות שונות, מתבטלת הזכות של ה"בן הממשיך" לקבל את משק הוריו לאחר פטירתם, וזאת לאחר בניית בית המגורים ולפעמים לאחר שנים רבות בהן גרה בן/בת ובני ביתם בנחלה.
 1. 3.שימוש במשק לצורך פרנסה אותו בן, אשר בנה את ביתו במשק, העביר את מרכז חייו לנחלת הוריו, ולפעמים אף מבסס את פרנסתו על המשק החקלאי, מוצא עצמו לעיתים חסר אונים וחסר ידע בנוגע למה הן זכויותיו, וכיצד יבואו לביטוי לאחר פטירת ההורים.
 1. 4.עלות גבוהה לפיצול הבית מהנחלה כיום, לאור העובדה כי לצורך פיצול בית המגורים של הבן/בת יש למעשה לרכוש (91%) את הקרקע עליה בנוי הבית, הפך נושא עלות הפיצול לבעל חשיבות עקרונית.
 2. במידה ועל הבן/בת לשלם את עלות הפיצול הגבוהה, לעיתים מעל 1 מליון ₪, יתכן והוא ייאלץ לוותר על זכויותיו, או יהיה חייב לתבוע את הוריו ו/או אותו אח או אחות שיקבלו את הזכויות במשק, לשלם את דמי הפיצול למינהל מקרקעי ישראל.
 3. 5.שימוש בנחלה לאחר פטירת ההורים כמו כן, במידה ואותו בן או בת משתמשים במשק או בחלקו לצורך פרנסה, האם הוא יהיה רשאי להמשיך ולהשתמש בנחלה גם לאחר פטירת הוריו?
 1. 6.פסק דין חדש דן בנושאים מורכבים אלה והכריע בהם באופן מקורי ואמיתי.
 2. כמובן שכל מקרה יש לבחון לגופו על פי הנתונים העובדתיים והמשפטיים הספציפיים, אולם פסק דין זה נותן אינדיקציה מעניינת ופתרון מענין לסוגיות אלה.
 3. 7.מינוי בן ממשיך לצורך בניית בית המגורים בלבדבמקרה שלפנינו, טענו ההורים כי הוסכם לבטל את זכויות הבן הממשיך אשר ניתנו מלכתחילה רק לצורך בניית בית המגורים.
 1. 8.למרות הביטול כאמור, לא היה חולק כי הבן השתמש בחלק מהמשק לצורך פרנסתו ופרנסת בני ביתו.
 1. 9.ההורים ממנים בן ממשיך חדש במקרה של פסק הדין, החליטו ההורים על מינוי בן ממשיך אחר, ובית המשפט נאלץ להכריע גם במערכת היחסים של האחים לאחר פטירת ההורים.
 1. 10.פסק דין מקורי בנוגע לזכויות הבן הממשיך שבוטלו בית המשפט פסק כי הפיצול יעשה רק לאחר פטירת ההורים, וחייב את הבן הממשיך החדש לממן את עלות הפיצול, וגם חייב אותו בפיצוי נוסף בגין קבלת כל הזכויות במשק.
 2. בנוסף אישרר בית המשפט כי הבן הממשיך שזכויותיו בוטלו יוכל להמשיך בשימוש בחלק מהמשק החקלאי, לפחות כל עוד הוריו בחיים.

 3. 11.
  פסק הדין אכן איזן בין זכויות הבנים בינם לבין עצמם, ואף התווה דרך הולמת להמשך חיים משותפים של 3 משפחות על אותה נחלה.
 4. עוה"ד גבי מיכאלי ממשרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין ייצג את הבן הממשיך אשר לפי טענת הוריו זכויותיו בוטלו.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף