כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חיוב במס על הכנסה שבוצעה בחו"ל – פסיקה חדשה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מיסים - דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - תחולה פרסונאלית - משפטנית - בוררות בחו"ל - פטור ממס - כפל מס - מס הכנסה - פקיד שומה - משלח יד - עבודה בחו"ל

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
חיוב במס על הכנסה שבוצעה בחו"לפסיקה חדשה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני


טענות הצדדים:

מס הכנסה טען כי עיסוקה העיקרי של הנישומה הינו משפטנות, וזאת משום שהנישומה הגדירה את עצמה כ"משפטנית", ואף סך הכנסותיה מפעילות משפטיות אחרות עולות על הכנסותיה מ"הוראת משפטים". לטענת מס הכנסה משפטנות הינו תחום רחב הכולל בחובו גם את תחום הבוררות, וגם אם הנישומה לא עסקה בבוררות בארץ, יש לראות את עבודתה בחו"ל כבוררת כחלק מעבודתה כמשפטנית, דבר נוסף המעיד על כך הוא שהנישומה נבחרה לתפקיד הבוררת משום שהינה "משפטנית מומחית בתחום החוזים".

בנוסף טען מס הכנסה כי בכך שהנישומה  דרשה ניכוי הוצאות אשר הוציאה לצורך הבוררות מעיד על כך שהיא עצמה הייתה סבורה שההכנסה תחויב במס.  

הואיל וכך, נטען כי יש לראות בבוררות חלק "ממשלח ידה שבדרך כלל" של הנישומה, ולחייבה במס מכוח ס
עיף 5(1) לפקודת מס הכנסה (כנוסחו לפני תיקון 132).

הנישומה, פרופ' גבריאלה שלו שהינה משפטנית בעלת שם עולמי, ואף כיהנה כשגרירת ישראל באו"ם,  שימשה כבוררת בחו"ל ודיווחה על הכנסה זו כפטורה ממס בגין "שכר בוררות שלא נתקבל בארץ", לטענת הנישומה משלח ידה הוא "הוראת משפטים", ולכן אין לראות בבוררות כחלק ממשלח ידה שבדרך כלל. לעניין בקשתה לניכוי ההוצאות, הבהירה המשיבה כי היא מוכנה לשלם את המס הנובע מאי ניכוי ההוצאות.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט קיבל את טענות מס הכנסה. וקבע כי "משלח ידה" של הנישומה נגזר ממכלול העיסוקים בהם פעלה מתוקף מומחיותה כפרופסור למשפטים בתחום דיני החוזים, ואין לראות במשלח ידה  בארץ רק כ"הוראת משפטים", אלא כפרופסור למשפטים.

בית המשפט ציין כי על מנת לקבוע כי עיסוקו של הנישום בחו"ל מהווה חלק ממשלח היד בו הוא עוסק בדרך כלל בישראל, יש לבדוק את ה"זיקה המקצועית" בין השניים. ומאחר וכפרופסור למשפטים תחום עיסוקיה של הנישומה הינו נרחב,  ניתן לראות בבוררות שביצעה בחו"ל כחלק ממשלח ידה בדרך כלל.

בהתייחס לטענת מס הכנסה כי ניתן לראות בכך שהנישומה ביקשה ניכוי הוצאות אשר הוציאה לצורך הבוררות כי ידעה שתחויב במס, צי
ין בית המשפט כי ניתן לראות בהתנהלות זו את הלך הרוח של הנישום ולאופן בו הוא תופס את הכנסתו. ונכונותה לשלם את המס בעקבות כך אינה מעלה ואינה מורידה, שהרי ברור שסכום זה הינו נמוך משמעותית מסך המס שתיאלץ לשלם אם תימצא הכנסתה חייבת במס.

בית המשפט קבע כי יש לחייבה בתשלום המס.


הערות -
למעשה לפסק דין זה אין נפקות כיום, וזאת מאחר ולפי תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, המס כיום הוא מס פרסונאלי ולא מס טריטוריאלי, ולכן לכל הכנסה שבוצעה על ידי תושב ישראל בארץ או בחוץ לארץ יש חבות במס.
יחד עם זאת להערת בית המשפט ביחס להלך הר
וח של הנישום בזמן אמת (ניכוי ההוצאות במקרה שלעיל), יש חשיבות גם למקרים אחרים. רוצה לומר "סוף מעשה במחשבה תחילה", ובכל הנוגע לתכנוני מס לא ניתן לעשות "re- engineering".
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף