כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דין אמריקאי

ברירת דין - חוות דעת מומחה דין זר אמריקאי - ברירת דין זר אמריקאי
מקרים בהם חוות דעת מומחה דין אמריקאי נחוצה בישראל


לפי הדין הישראלי יש רלבנטיות לדין האמריקאי בלא מעט נקודות השקה. נציין כמה נושאים בולטים:
1. עזבונות ירושה - כאשר מעורבים בעניין תושבים שעליהם חל הדין האמריקאי
2. אכיפת פסקי חוץ - פסק דין אמריקאי שיש לאכוף בישראל
3. תניית דין זר אמריקאי במהלך עסקים, עסקאות, חוזים, וכו׳
4. דיני משפחה וגירושין - תחולת דין אמריקאי על הצדדים בנושאים אלה, תחייב ברוב המקרים חוות דעת דין זר אמריקאי בהתאם למדינה הספציפית בארצות הברית הרלוונטית לעניין מקום מושבם של הצדדים, מקום הימצא הרכוש וכו'.

דוגמא:
נפטר אדם בארצות הברית והשאיר רכוש בישראל.
הדין החל עליו הינו דין מקום מושבו (דומיסיל).

בכל מקרה כזה צריך חוות דעת של מומחה בדין האמריקאי, זאת על מנת לאפשר לערכאה הישראלית הדנה בעניין, להחליט בהתאם למה שקובע הדין האמריקאי בנושא.
עורך הדין המטפל בתיק יפנה למומחה בדין האמריקאי לקבלת חוות הדעת הנדרשת בנסיבותיו של המקרה.
חוות הדעת נדרשת לצורך ההליכים המשפטיים המתקיימים בישראל, והשופט הדן בתיק ידרוש בחינת סוגיית הדין הזר האמריקאי בנושא טרם קבלת החלטה.

ראו בעניין זה מקרה מהחיים במאמרו של עו"ד רזיאל גסלר:
ירושה על פי דין – חלוקה של חשבון בנק שנמצא בארץ, של תושב ואזרח מדינת קליפורניה

זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות , ובמחלקה זו בפרוייקט מידע משפטי מפורטים נושאים נוספים בהן נדרשת חוות דעת של הדין האמריקאי.

שלום אורח

יעוץ אישי - פנייה ללא התחייבות
פנייה ראשונית ללא התחייבות
ייעוץ אישי - דין אמריקאי
יש בתמונה שמונה עיגולים
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף