כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

סנקציות אזרחיות כנגד מפירי חוק עבודת נשים בכלל ופיטורי אישה בהריון בפרט


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה -נשים בעבודה - עבודת נשים - פיטורי נשים - אשה עובדת - צו מניעה - פיצויי פיטורים - פיטורין - אשה בהריון - נשים בהריון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
סנקציות אזרחיות כנגד מפירי חוק עבודת נשים בכלל ופיטורי אישה בהריון בפרט
מאת: עו"ד דוד מימון
סנקציות אזרחיות כנגד מפירי חוק עבודת נשים בכלל ופיטורי אישה בהריון בפרט

מאת עו"ד דוד מימון


החל מיום 21.12.05 ניתנה לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק כנגד מעביד שהפר את חוק עבודת נשים פיצויים על פי שיקול דעתו, כמו גם ליתן צו מניעה כנגד פיטורי נשים .

כמו כן נקבע בחוק מפורשות כי הפיצויים שייפסקו כנגד המעביד בגין הפרה של סעיף 9 לחוק, הדן בפיטורי אישה בהריון, יהיו בשיעור שלא יפחת מ-150% מהשכר שהיה מגיע לעובדת עבור התקופה המזכה שהינה התקופה שמהמועד שבו נודע למעביד על קיומה של העילה לאי פיטורי העובדת ועד לקבלת ההיתר, או החזרתה של העובדת לעבודה או תום תקופת ההגבלה על הפיטורים.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף