כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - ארנונה - פטור - מיסים עירוניים - מבנה - נכס - נכסים - בנין - מגרש - פטור - חיוב רשות מקומית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
מאת: עו"ד אורי אסא
פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

מאת עו"ד אורי אסא


על פי החוק מבנה מחוייב בתשלום ארנונה בהתאם לקריטריונים שנקבעו, וזאת בין אם נעשה בו שימוש ובין אם לאו (למעט מבנה שנתקבל לגביו פטור לנכס ריק ובמגבלות התקופה שנקבעה בחוק). למותר לציין, כי חיובי הארנונה מהווים נטל כלכלי רב, במיוחד כאשר לא נעשה שימוש בנכס.

חשוב לדעת, כי קיימים חריגים לכלל המטיל חיוב בתשלום ארנונה, ואחד החשובים בהם הינו לגבי "מבנה שנהרס או ניזוק" (סעיף 330 לפקודת העיריות). אלא שהיקף תחולתו של סעיף פטור זה רחבה מכותרתו, ובתי המשפט פירשו את הסעיף כמקנה פטור גם לגבי מבנים שנערך בהם שיפוץ נרחב, ולא רק מבנים שנהרסו או ניזוקו.

על מנת להיכנס לתחולת הפטור נדרשים להתקיים מספר תנאים: התנאי העיקרי הינו כי לא ניתן להשתמש במבנה וכי אין משתמשים בו בפועל. בהתאם כמובן שלא כל שיפוץ שנערך במבנה יקנה את הפטור, אלא נדרש כי אכן יהיה זה שיפוץ יסודי. דרישה נוספת של הרשות המקומית למתן הפטור הינה מסירתה של הודעה בכתב על היות הנכס בלתי ראוי לשימוש, כאשר עם מסירת ההודעה לא יחוייב המחזיק בארנונה. כמובן שמעת שהנכס יהיה שוב כשיר לשימוש יחול חיוב בארנונה.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף