כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חובת הגילוי במסגרת יחסי ערב-בנק


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - דיני בנקאות - דיני ערבות - ערבים - ערב - בנקים - הוצאה לפועל - הוצל"פ - הוצאה לפעל - הלוואה - הלוואות- הפטר - גילוי נאות - לווה - קשיים - קו אשראי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
חובת הגילוי במסגרת יחסי ערב-בנק
מאת: עו"ד דן ליבנה

חובת הגילוי במסגרת יחסי ערב-בנק
מאת: עו"ד דן ליבנה

במהלך החיים הרגילים נדרש אזרח מן השורה/"האזרח הקטן" לא פעם לחתום כערב בבנק לטובת לווה. הערבות מהווה דרך נוספת בה יכול הבנק להבטיח את פירעון כספי ההלוואה. כך למשל נוהגים הבנקים לדרוש ערבויות כגון: ערבות להלוואה, ערבות למשכנתא, ערבות לחשבון עו"ש וכיו"ב. ישנם סוגים שונים של ערבויות וסוגים שונים של ערבים, כל אחד בעל חיובים שונים. המקרה השכיח ביותר הינו המקרה של "ערב יחיד מוגן" כמשמעתו בחוק הערבות, התשכ"ז-1967, קרי, הערב אינו תאגיד ואיננו בן זוגו ו/או שותפו של הלווה.

חובת הבנק כלפי הערב מקבילה לחובת הבנק כלפי לקוחותיוקרי, נאמנות, איסור הטעיה, חובת גילוי תום לב וכיו"ב. יש להבין כי לנוכח הקשר המשולש בין הבנק, הלווה והערב, מהווה הערב חלק חיוני ובלתי נפרד מעסקת ההלוואה, ולפיכך יש לראות בבנק כמי שנותן שירות אף לערב.

על ערב יחיד לדעת כי נגזרת ישירה של חובות הבנק כלפיו הינה גילוי מספר רב של פרטים טרם כריתת חוזה הערבות ובין היתר, הסכום הנקוב בחוזה ההלוואה (קרן החוב), תקופת החיוב, שיעורי הריבית, אופן חישובה, מספר הערבים וחלקו היחסי של כל ערב בחיוב, היות הערבות ערבות לחוב קיים, או לחיוב הערבות המחליפה חוב קיים, ועוד. חשוב לציין, כי הגילוי צריך שיהיה במסמך נפרד מחוזה הערבות תוך מתן הזדמנות סבירה לעיין בו לפני החתימה על חוזה הערבות.   

לחובת הגילוי של הבנק יש חשיבות מכרעת בכל הנוגע להתדיינות עתידית בבית משפט. במקרים בהם הלווה לא עומד בהחזר ההלוואה והבנק פונה לערב לצורך מימוש ערבותו. בפסיקה ישנם מקרים רבים בהם הבנק "לא טרח" להסביר לערב חלק מהפרטים  ו/או לא הסביר כלל את הפרטים בחוזה ההלוואה ובכך הטעה ו/או לא גילה לערב פרטים מהותיים דבר שהוביל לבסוף להפטר של הערב מערבותו.

לדוגמא: ישנם מקרים בהם יידע הבנק כי החייב נמצא במצב בקשיים והוא נמצא על גבול מסגרת האשראי בחשבון שלו ולמרות זאת החתים הבנק ערב על ערבות לחשבון מבלי לגלות לו פרט מהותי זה. בית המשפט קבע בענין זה כי אי הגילוי מצד הבנק הינו מהותי ומשחרר את הערב מערבותו.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.      
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף