כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

יחסי מזמין קבלן בעת מלחמה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין, משפט מסחרי ו/או חברות - זכויות משפטיות בעת מלחמה - משפט מסחרי - דיני חוזים - קבלן - קבלן משנה - קבלני משנה - חוזים - קבלן ביצוע - סיכול - הארכת מועד - הפרה - הפרות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
יחסי מזמין קבלן בעת מלחמה
מאת: עו"ד טלי קסלר
יחסי מזמין קבלן בעת מלחמה
מאת עו"ד טלי קסלר

בהתאם להנחיות פיקוד העורף נדרשים התושבים לצאת לעבודתם בתנאי שהיא מתקיימת במבנים שיש בהם מרחבים מוגנים.

מהו גורלן של התחייבויותיהם החוזיות של קבלני משנה כלפי מזמינים ביחס לעבודות בביצוע שמיקומן הפיזי מצוי בצפון הארץ?

ראשית, יש לפנות להוראות החוזה בין המזמין לקבלן המשנה ולבדוק האם יש התייחסות לסוגיות של דחיית לוח הזמנים.

בחוזים רבים נקבע מפורשות כי מצב של מלחמה לא יחשב ככוח עליון המקנה לקבלן המשנה את האפשרות לדחות את מועד השלמת חיוביו לפי החוזה.

במקרה שקיימת התייחסות מפורשת כזו בחוזה היא גוברת ומחייבת את קבלן המשנה.

היה ואין התייחסות לסוגיות אלה בחוזה שבין הצדדים מתייחס סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 לסיכול החוזה מפאת נסיבות שלא ניתן היה לראותן מראש והן מונעות קיום החוזה או גורמות לשינוי מהותי שחל בחוזה עקב אותן נסיבות. הטענה בדבר סיכול החוזה תיבחן בכל מקרה לגופו, לאור רצון הצדדים ומה היה לנגד עיניהם בשעת חתימת החוזה וכן לאור ההיגיון, ניסיון החיים והמציאות כהוויתה, דהיינו, האם באמת לא ניתן היה לקיים את החוזה מפאת הנסיבות.

לסיכום, על קבלן המשנה לבדוק את הוראות החוזה ובהיעדר התייחסות בחוזה יש לבחון האם הנסיבות מאפשרות קיום החוזה (אז לא תתאפשר דחיית החיובים מחמת המלחמה) או לא.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.   
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף