כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שימוע בהליך פלילי


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - שימוע - כתב אישום - חשוד - עבירה - פשע - מעצר - זכויות חשוד - זכות לשימוע - סעיף 60 א לחוק סדר הדין הפלילי - מחיקת כתב אישום

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
שימוע בהליך פלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת

שימוע בהליך פלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 קובע, כי רשות תביעה אשר אליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך, אלא אם כן החליט מי שהחוק הסמיכו, כי קיימת מניעה לכך.

חשוד רשאי, בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום או מהגשת כתב אישום בעבירה מסוימת.

החוק מאפשר הגשת כתב אישום בטרם חלפו 30 הימים ואף בטרם פנה חשוד בכתב לרשות התביעה כאמור לעיל, כאשר קיימות נסיבות המצדיקות זאת.

חשוב לציין כי הזכות לשימוע אינה חלה במקרה  על מי שהיה נתון במעצר והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו. במקרים אחרים, למשל כאשר חשוד שוחרר בתום החקירה, חלה חובת השימוע לפי הסעיף הנ"ל.

לאחרונה ניתנה החלטה מפי השופט מגן (פ 355/06 בבית המשפט השלום בקריות) המורה על מחיקת כתב אישום מפני שלא נערך לנאשם שימוע לפני קבלת ההחלטה על הגשת כתב האישום.

בית המשפט קובע כי הזכות לשימוע חוסה תחת זכותו של אדם לשמו הטוב, וכי כל אדם זכאי לשמו הטוב באשר הוא אדם. במקרה זה זכות זו הופרה והתוצאה כאמור מחיקת כתב האישום.

* עבירת פשע – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של עד שלוש שנים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף