כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התפטרות עקב העתקת מקום העבודה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - התפטרות - פיצויי פיטורים - יחסי עובד מעביד - מפעל - מקום העבודה - הרעה מוחשית בתנאי עבודה - יעוץ משפטי פיצויי פיטורין - פיצויים - בית דין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
התפטרות עקב העתקת מקום העבודה
מאת: עורך דין דורי ברקל
התפטרות עקב העתקת מקום העבודה

מאת: עו"ד ונוטריון דורי ברקל


להבדיל מהמצב שבו עובד מעתיק את מקום מגוריו, ואשר לגביו נקבעו אמות מידה חד-משמעיות, לרבות קציבת מרחקים, הקובעות את זכאות העובד המעתיק להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורין כאילו פוטר, הרי הסיטואציה בה מקום העבודה הוא זה שמעתיק את מקומו, אינה יוצרת,אוטומטית, זכאות שכזו.

השאלה אם זכאי עובד שמקום עבודתו הועתק להיחשב כמי שפוטר, אינה נגזרת מהמרחק אליו הועתק מקום העבודה, כפי שרבים טועים לחשוב. הזכאות בנסיבות אלו אינה נגזרת מהוראה מפורשת בחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג- 1963הנוגעת להעתקת מפעל, אלא מסעיף הסל, סעיף 11 (א) לחוק, היוצר זכאות להתפטר בדין מפוטר כל אימת שחלה הרעת מוחשית בתנאי העבודה.

בתי הדין לעבודה קבעו הלכה כי הזכאות כאמור, תיבדק בכל מקרה ומקרה לגופו: ייתכן שהגדלת המרחק מהבית למקום העבודה ב- 30 ק"מ, כאשר מדובר בהמשך נסיעה על אותו כביש מהיר או באותו קו אוטובוס, לא תיחשב להרעה מוחשית , בעוד שהארכת המרחק ב- 20 ק"מ בלבד אשר בגינה יש להחליף אוטובוס או להיקלע לעומסי תנועה מובהקים, תיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה.

כך, למשל, בפסק דין בעניין מעונות מרגלית, קבע בית הדין כי העברת מקום העבודה 27 ק"מ רחוק יותר ממקומו הקודם, דבר שחייב את העובדת להיזקק ל- 3 קווי אוטובוס, הוא הגדר "הרעה מוחשית" המזכה את העובדת להתפטר בדין מפוטר.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף