כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

יידוע חשוד על החלטה בערר מתלונן


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - משפט פלילי - סגירת תיקים - תיק פלילי - פלילים - מתלונן - חשוד - נאשם - עבירה - תיקון - סדר דין פלילי - ערר - כתב אישום - עילת סגירה - חשודים - נאשמים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
יידוע חשוד על החלטה בערר מתלונן
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
יידוע חשוד על החלטה בערר מתלונן

מאת עו"ד שולמית קהלת - אורן


ביום 13/11/2007 נכנס לתוקפו תיקון מס' 53 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשס"א-2007, המתייחס למקרה בו הוגש ערר על סגירת התיק מטעם המתלונן.

ההסדר החוקי החדש מתייחס ל- 3 נושאים בדבר הגשת ערר על סגירת תיק נגד חשוד:

1. חובת הודעה למתלונן בדבר ההחלטה בערר: תיקון בא לאחר הסעיף אשר מאפשר למתלונן להגיש ערר נגד ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין את האדם נגדו התלונן וזאת, תוך 30 ימים לאחר שנמסרה לו ההודעה על כך.

2. חובת יידוע לחשוד בנוגע לאפשרות שיוגש נגדו כתב אישום: במקרה בו נסגר תיק נגד חשוד וכנגד החלטה זו הגיש המתלונן ערר, קמה חובה להודיע לחשוד על הערר שהוגש ועל האפשרות שיוגש נגדו כתב אישום.

חובת היידוע הנ"ל אינה חובה מוחלטת ובתיקון החדש נקבעו לה סייגים:

א. פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות או בעל הסמכות להחליט בערר רשאים להחליט כי קיימת מניעה אשר אינה מאפשרת את יידוע החשוד בערר שהוגש ובאפשרות שיוגש נגדו כתב אישום.
ב. חובת היידוע אינה חלה על סוגי פשעים אשר נקבעו בחוק ע"י שר המשפטים.
ג. חובת היידוע אינה חלה על מי שהיה נתון במעצר בעקבות הערר שהוגש.

3. חובת יידוע לחשוד בנוגע לשינוי עילת סגירת התיק: במידה ובעקבות ערר שהוגש על-ידי המתלונן שטנתה עילת סגירת התיק, תימסר לחשוד הודעה על הגשת הערר ועל שינוי עילת הסגירה.

במקרה כזה, רשאי החשוד לפנות לבעל הסמכות להחליט בערר, בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.

תיקון החוק הנ"ל מגן על זכויותיהם של מתלוננים וחשודים;

זכות המתלוננת מתקיימת בחובת יידועו לגבי הערר שהגיש נגד ההחלטה לסגור תיק נגד האדם שנגדו התלונן ובכך למעשה, מתחזק שיתופו ומעמדו של המתלונן בהליכים הפליליים שנפתחו ביוזמתו.

מאידך, מעמדו של החשוד בהליכים הטרום משפטיים מתחזק ומעתה ישנה חובה להודיעו בדבר הליכים בהם נוקט המתלונן ואשר עשויים להביא להגשת כתב אישו נגדו גם לאחר שקיבל הודעה בדבר סגירת תיקו או להביא לשינוי עילת סגירת התיק נגדו, כאשר סוג עילת הסגירה היא שתיקבע אם יישאר רישום של תיק סגור אם לאו.

יודגש, כי ערר המוגש מטעם מתלונן או מטעם חשוד הינו מסמך משפטי וקבלתו או דחייתו על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשטרה או בפרקליטות, תלויים בעיקר בתוכנו, קרי: התייחסות לראיות ולטענות משפטיות.

על כן, מומלץ גם למתלונן וגם לחשוד, לפעול באמצעות עורך-דין המתמחה בתחום הפלילי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף