כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אי חידוש רשיון נהיגה בשל קנסות שלא שולמו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - תעבורה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
אי חידוש רשיון נהיגה בשל קנסות שלא שולמו
מאת: עו"ד שולמית קהלת
תקנות התעבורה קובעות שרשות הרישוי רשאית שלא ליתן רשיון נהיגה או שלא לחדש רשיון נהיגה עד שמבקש הרשיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב – שולם.
כלומר - אדם אשר לא שילם את הקנסות שהוטלו עליו ע"י בית המשפט לתעבורה ו/או המשטרה מסתכן באי קבלה או באי חידוש רישיון הנהיגה.
קנסות התעבורה שלא משולמים במועדם, צוברים ריבית ופיגורים של 50% מהקנס המקורי מידי תקופה של חצי שנה.
כך יוצא, שבעת שמגיע המועד לחדש את רישיון הנהיגה ההפרש בין סכומם המקורי של הקנסות לבין סכומם בתוספת ריבית הפיגורים עשוי להיות משמעותי ביותר.
מכיוון שכל עבירות התעבורה הן עבירות מסוג "עוון מדובר על 10 שנות התיישנות על הקנסות (העונש).
לפיכך, כל הודעה על תשלום קנס שנשלחת בדואר רשום מאפסת את מירוץ ההתיישנות.
בעניין זה קיימת "חזקת מסירה" לפיה רואים את דבר הדואר (הודעה על העבירה או דרישת תשלום הקנס) כאילו נמסרה לבעליו כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה, אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום. יחד עם זאת, חובה על המדינה להציג אישור מסירה או אישור אחר המעיד על ניסיון המסירה ולא רק על השליחה. חזקת המסירה לא תחול אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.
מומלץ לפנות למרכז לגביית קנסות בבקשה לבטל את ריבית הפיגורים ולשלם את הקנס המקורי בתשלומים.
במידה והמדובר בקנסות גבוהים ובנסיבות מיוחדות רצוי להגיש את הבקשה על ידי עורך דין לתעבורה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף