כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ביטול פסק דין שניתן בהעדרו של הנאשם


עורכי דין - מידע משפטי: , משפט פלילי, דיני תעבורה - דיני תעבורה - רשיון נהיגה - פסק דין - נאשם - פסק דין בהעדר - ביטול פסק דין - עיוות דין - בקשת ביטול - מועדים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
ביטול פסק דין שניתן בהעדרו של הנאשם
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
ביטול פסק דין שניתן בהעדרו של הנאשם

מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן


סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי קובע הסדר מיוחד לפיו, ביחס לעבירות קלות יחסית, מוסמך בית המשפט לשפוט נאשם, להרשיעו ולגזור את דינו – שלא בפניו.

התנאי להפעלת הסמכות הנ"ל הינו שהנאשם הוזמן לדיון ולא התייצב.
הדין קובע שבמקרה כזה, רואים את הנאשם כמי שהודה בכל העובדות שבכתב האישום ובמילים אחרות – אי התייצבות משמעה הודאה.
אדם שדינו נגזר שלא בפניו יכול להגיש בקשה לביטול פסק הדין לבית המשפט, אשר תוגש בכתב ותפרט את מכלול טענותיו, כולל אסמכתאות ותצהיר התומך בבקשתו.
בית המשפט רשאי לבטל את פסק הדין בקיום 2 תנאים: קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של המבקש לדיון בעניינו או גרימת עיוות דין למבקש כתוצאה מאי ביטול פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר תוגש תוך 30 יום מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין שניתן בהעדרו ובית המשפט רשאי לדון בבקשה לאחר מועד זה בהסכמת התובע.
בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, רשאי לדחותה על סמך הכתוב בה או לבקש את עמדת המדינה או לזמן את הצדדים לדיון בפניו.
כמו כן, רשאי בית המשפט להטיל על המבקש תשלום הוצאות.

סיכום: עם קבלת פסק דין שניתן בהעדר, מומלץ לפנות מייד לעו"ד המתמחה במשפט פלילי ו/או בתעבורה לפי הענין על מנת שיפעל לביטול פסק הדין וכן לעיכוב ביצוע העונש שנפסק.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף