כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עיון במסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - דייר - ועד בית - זכות עיון - פנקס הכנסות והוצאות - דייר סרבן

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
עיון במסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף
מאת: עו"ד אביב טסה
עיון במסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף

מאת: עו"ד אביב טסה


דיירים רבים בבתים משותפים פונים לא אחת בשאלה הבאה: האם דייר שלא משלם דמי ועד בית יכול לעיין בפנקס הכנסות והוצאות, חשבונות קבלות ומסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף?
להלן התשובה:
חד-משמעית התשובה הינה: כן.
יובהר, כי גם אם מדובר בדייר סרבן אשר אינו משלם דמי וועד בית מזה תקופה ארוכה זכותו לעיין בכל המסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף לאחר תיאום מועדים מראש. היינו, נציגות הבית המשותף אינה יכולה ואינה זכאית למנוע מדייר לעיין במסמכים המצויים בידה, בשל טענה שהוא לא זכאי לכך בשל אי תשלום דמי וועד בית.
סוגיה זו מעוגנת בסעיף 16 (ג) לתקנון המצוי, וזו לשון הסעיף:
"(ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי".
במידה ונמנעת מדייר בבית משותף הזכות לעיין במסמכים הרי שפתוחה בפניו האפשרות להגיש תובענה נגד הנציגות, כדי לאכוף על הנציגות לאפשר לו לעיין במסמכים.
אם כן, עולה השאלה, האם דייר יכול להגיש תובענה נגד הנציגות על מנת לחייבה לחשוף בפניו מסמכים ובאותה עת לא לשלם דמי וועד בית?
שלילת זכות העיון במסמכים הנוגעים לדין וחשבון הכספי של הבית המשותף אינה מצדיקה אי קיום חובתו של בעל דירה בבית משותף לשלם את דמי וועד הבית המגיעים ממנו, חובה המעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969, משום שמדובר בחובה עצמאית ונפרדת אשר אינה מותנית בקיומם של תנאים כאלה ואחרים מצד הנציגות.
במילים פשוטות, דייר לא זכאי להתנות את תשלום דמי וועד בית בהצגת המסמכים השונים המצויים בידי הנציגות והנוגעים לניהולו של הרכוש המשותף.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף