כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התקשרות נציגות הבית המשותף עם נותני שירות


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - נציגות הבית המשותף - התקשרות עם נותני שירותים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
התקשרות נציגות הבית המשותף עם נותני שירות
מאת: עו"ד אביב טסה
התקשרות נציגות הבית המשותף עם נותני שירות

מאת: עו"ד אביב טסה


• נציגות הבית המשותף משמשת כמורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה וניהולו השוטף של הבית המשותף והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות.

• נציגות הבית רשאית, כאמור לעיל, להתקשר עם נותני שירותים שונים הקשורים בהחזקת הרכוש המשותף וניהולו השוטף.

• כאשר מדובר בנותני שירותים קבועים כגון מנקה או גנן, חייבת הנציגות להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי עבור אותם נותני שירותים, מאחר ובדרך כלל הם ייחשבו כעובדים של נציגות הבית ויחולו עליהם כל אותם הדינים החלים על עובד כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד, למעט כאשר מדובר בחברה קבלנית הנותנת שירותים לאו דווקא על ידי עובד מסוים והיא מפקחת עליהם.

• נותני שירותים כאלה עלולים להיפגע בזמן עבודתם בתחום הבית או אפילו בדרך לעבודה או ממנה.

• אם לא יהיו מבוטחים במסגרת הביטוח הלאומי, עלולים בלעי הדירות להיתבע בתשלומי פיצויים, במקרה של פגיעה, בסכומים שאינם עומדים בכל יחס לתשלומים שישי להפריש עבור אותם עובדים למוסד לביטוח לאומי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף