כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המפקח על רישום המקרקעין - תפקידיו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בית משותף - המפקח - בתים משותפים - מפקח על רישום מקרקעין - בעל דירה - שוכר - שכירות - חוכר - אגרה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
המפקח על רישום המקרקעין - תפקידיו
מאת: עו"ד אביב טסה
המפקח על רישום המקרקעין - תפקידיו

מאת: עו"ד אביב טסה


• המפקח דן בסכסוכים הקשורים לבתים משותפים, בין אם הם רשומים בפנקס הבתים המשותפים ובין אם לאו.
• בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר.

• המפקח דן אך ורק בסכסוכים הבאים:

-- השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.
-- סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969.
-- סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף.
-- סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף.

• לעניין סכסוכים, כבעל דירה נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה, שוכר וכן חוכר משנה לתקופה העולה על 25 שנה.
• המפקח רשאי לדון בסכסוכים אך ורק על סמך תביעה שהוגשה אליו כדין ולאחר תשלום האגרה שנקבעה בתקנות בית המשפט (אגרות) התשמ"ח- 1987.
• אין המפקח רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת הדיון המתנהל לפניו כדין.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף