כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

האסיפה הכללית בבית משותף


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - האסיפה הכללית - ועד בית - ועד הבית - נציגות - החלטות רוב - דירה - דירות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
האסיפה הכללית בבית משותף
מאת: עו"ד אביב טסה
האסיפה הכללית בבית משותף

מאת: עו"ד אביב טסה


• נציגות הבית חייבת לקיים אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, בחירת הנציגות, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים משכנות בבית המשותף.

• נוסף על האסיפה הכללית רשאית הנציגות להועיד אסיפה כללית כל אימת שהדבר יראה לה והיא חייבת להועידה, אם דרשו זאת בעליהן של שליש מבעלי הדירות לפחות.

• הודעה על מועד קיומה של האסיפה הכללית, מקומה וסדר יומה, תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות טרם המועד.

• הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה, לפיכך יש להציגה לפחות חמישה ימים מראש.

• אסיפה כללית חוקית היא אסיפה שמשתתפים בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות בעצמם או ע"י באי כוחם.

• אם לא נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום ואז היא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובלבד שהדבר צוין בהודעה על קיום האסיפה.

• האסיפה לא תדון בנושא שלא נכלל בסדר יומה, אלא אם כל בעלי הדירות הסכימו שהעניין יעמוד לדיון.

• ההחלטות אותן יכולה האסיפה הכללית לקבל ברוב דעות, למרות התנגדותם של חלק מהדיירים אלה הן בדרך כלל החלטות שאינן משנות זכויות ממשיות של בעלי הדירות אלא נוגעות לניהולו של הרכוש המשותף.

• לעומת זאת, אין לפגוע בזכויות של בעלי דירות אלא בהסכמתם של כל בעלי הדירות, כך למשל, החלטה אשר שוללת מבעלי הדירות שירות מן השירותים שהם רשאים לסמוך עליהם, שעה שרכשו את דירתם באותו בית משותף, כגון מעלית, היא החלטה המשנה את זכויותיהם של בעלי הדירה ואין לה תוקף ללא הסכמתם.

• בנסיבות אלו, הם רשאים לדרוש מהנציגות שתתקן את המעלית ותחייב בהוצאות את כל בעלי הדירות ואם הנציגות מסרבת, יכול בעל הדירה להגיש נגדה תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף