כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מיסים , דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - דיני מיסים - דיני מושבים - היטל השבחה - שימוש חורג - נחלה - קרקע חקלאית - משק עזר - מיסוי מקרקעין - ארנונה - היתר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?

מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

היטל השבחה נגבה על ידי הרשות המקומית בהתאם להוראות סעיף 196א לחוק התכנון והבניה ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק ועל פיה. בסעיף 1(א) לתוספת השלישית נקבע, כי ניתן לגבות היטל השבחה עם עליית שווים של מקרקעין כתוצאה מתכנית של הרשות שהביאה לעליית שווי. לפיכך, גבייה של היטל השבחה כתוצאה מעליית שווי שנבעה משימוש חורג אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התוספת השלישית ולכן לא ניתן לגבות היטל השבחה בהתאם לכך.

יש לציין בעניין זה – כי שימושים חורגים בנחלות, משקי עזר, בתים ומגרשים בהרחבות וכן בקרקע חקלאית, הינם נפוצים מאוד וכיום מינהל מקרקעי ישראל שם לעצמו מטרה לפעול ביתר שאת על מנת להביא להגשת תביעות כנגד בעלי הזכויות. הרשות המקומית פועלת אף היא במרץ על מנת לגבות מיסים, לרבות היטלי השבחה וארנונה, בגין מבנים שנבנו בהתאם להיתר וכן בגין אילו המהווים שימוש חורג או שניבנו שלא בהתאם להיתר בניה ועל כך יש לתת את הדעת כאשר מגיעות הדרישות מהרשויות שכן לא תמיד הדרישות הינן בהתאם להוראות החוק וניתן לבטלן או להפחיתן.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף