כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

צוואה בכתב יד חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה לרבות התאריך והחתימה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - צוואה - כתב יד - צוואה בעדים - נאמנות - מצווה - חתימה - תוקף

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
צוואה בכתב יד חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה לרבות התאריך והחתימה
מאת: עו"ד איריס בודנהיימר
צוואה בכתב יד חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה לרבות התאריך והחתימה

מאת: עו"ד איריס בודנהיימר

4 דרכים קובע חוק הירושה לעשיית צוואה.

אחת מהן היא צוואה בכתב יד.

רבים עושים צוואה בכתב יד מטעמים של חסכון. צוואה בכתב יד הינה צוואה בעייתית בעיקר בשל כך שקל מאד לתקוף אותה. מאחר וכאשר היא מגיעה למימוש, האדם היחיד שהיה נוכח בכתיבתה, קרי המצווה, אינו עוד בחיים...

אם לא די בכך שקל לתקוף צוואה בכתב יד, לעיתים קרובות, סבורים אלו העושים צוואה בכתב יד כי אם ידפיסו אותה במחשב ורק יחתמו עליה, הם עושים טוב יותר, שכן כך יקל על הקוראים בצוואה לקרוא מה כתוב בה.

יאמר מיד, צוואה מודפסת אשר רק החתימה הינה בכתב יד, אינה צוואה חוקית מאחר והיא אינה עונה על הדרישות הקבועות בחוק הירושה לעשיית צוואה בכתב יד.

סעיף 19 לחוק הירושה קובע כיצד יש לעשות צוואה בכתב יד:

" צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו"

הטעם לכך, הינו כי מאחר ואין עדים לצוואה בכתב יד, על העושה אותה לכתוב את כולה בכתב ידו, כדי להמנע ככל האפשר מאפשרות של זיופים לצוואה. ההנחה היא שקל יותר לזייף חתימה בלבד מאשר צוואה שלמה כתובה בכתב ידו של המצווה, אותה במידת הצורך ניתן יהיה להוכיח.

בנוסף לכך, קובע סעיף 25 לחוק הירושה כי היותה של הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה הינה ממרכיבי היסוד בצוואה, שרק בהתקיימם רשאי בית המשפט לאשר את הצוואה.

לכן, מי שבכל זאת מבקש לעשות צוואה בכתב יד, על אף הקושי בהוכחתה והקלות היחסית בה ניתן לתקוף צוואה כזו, טוב יעשה, אם יכתוב את כל הצוואה בכתב ידו לרבות התאריך והחתימה, כדרישת החוק. אם לא יעשה כן, תפסל הצוואה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני מעורך דין מוסמך עושה זאת על דעת עצמו.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף