כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מיסים , דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - מכירת נחלה - שיפוץ בית המגורים - הערכת שווי - תכנון מס - מנהל מס שבח - דיני מקרקעין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!

מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

שווי בית המגורים הינו סוגיה כבדת משקל בעת מכירת הנחלה וסוגיה זו עשויה להשפיע באופן מכריע על תוצאות המס והשלכותיה על המוכר בסיום הטיפול בעסקת המכר.

מוכרים לעיתים עושים שגיאה מכרעת בעניין זה ומאפשרים לרוכש לבצע שיפוצים ו/או להרוס את בית המגורים בנחלה, בטרם הסתיים הטיפול בנושא המיסים בכל הקשור למוכרים ודבר זה עשוי להיות למוכרים לרועץ בסופו של יום.

בעת עריכת הסכם המכר, רוכשים נוטים לעיתים להעמיד דרישה כי הם מבקשים לשפץ את בית המגורים עוד בטרם הזכויות יעברו על שמם ופעולה זו אפשרית באמצעות יפוי כח אשר נותן המוכר לרוכש לצורך הגשת בקשות להיתר בניה על שם המוכר עד להעברת הזכויות בנחלה ע"ש הקונה.

מנהל מס שבח אשר יגיע לנחלה וימצא כי נערכים שיפוצים בבית המגורים או שבית המגורים נהרס כליל או חלקו, עשוי לקבוע כי מדובר בתכנון מס שאינו לגיטימי בניסיון להשביח את בית המגורים על מנת לקבל פטור גבוה יותר ובמקרים קיצוניים לצמצם משמעותית את היקף הפטור ואף לשלול את הפטור ככל שבית המגורים נהרס כליל. יש לזכור כי בדיקת הזכאות לפטור ממס שבח והיקפה נקבעים במועד אירוע המס הוא יום החתימה על הסכם המכר, וכי כל פעולה שתיעשה לאחר מועד זה עשויה לגרום לתקלת מס נוראית ואף במקרים מסוימים להשלכות פליליות.

הצעתנו היא, כי לא יבוצעו שיפוצים כלל עד לסיום הטיפול בנושא המיסים מול מנהל מס שבח, על מנת שלא ייגרמו נזקים בלתי הפיכים למוכר. יותר מכך, ראוי לבחון את שווי בית המגורים בטרם ביצוע העסקה ולקבוע הוראות בהסכם המכר בכל הקשור להתאמות ו/או שיפוצים אותם מבקש הקונה לבצע בטרם כניסתו לבית המגורים בנחלה.

בעניין זה יודגש, כי יש לשים לב בקפידה למצב בית המגורים, המבנים החקלאיים והחממות בטרם ביצוע עסקת המכר, ולקבל ייעוץ מתאים בכל הקשור להוראות מיוחדות אותן יש להכניס להסכם המכר ביחס לכך ובייחוד להשלכות המיסים ודמי ההסכמה.

הכותבים הינם, עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, במגזר חקלאי קיבוצים ומושבים וע"ד שניר שער (רו"ח), שהיה בעבר יועץ משפטי לרשות המיסים ומתמחה במיסים במגזר החקלאי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף