כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

העברת דירה מגורים בין קרובים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - העברה מיחיד לקרובו - פטור ממס שבח - הקלה במס רכישה - תקנות מס רכישה –קרוב - תקופת צינון - שמאי מקרקעין -חוק מיסוי מקרקעין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
העברת דירה מגורים בין קרובים
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
העברת דירה מגורים בין קרובים

מאת: עו"ד שירלי כהן – אדיב

העברת דירת מגורים מיחיד לקרובו כהגדרתם בחוק מזכה את המעביר בפטור ממס שבח על פי סעיף 62 (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963 (להלן:"חוק מיסוי מקרקעין") ואת הנעבר בפטור חלקי במס רכישה על פי תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה 1974 (להלן:"תקנות מס רכישה").

על פי תקנה 20 לתקנות מס רכישה:"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס רכישה שליש ממס הרכישה הרגילה".

מלשון התקנה עולה, כי בעסקת העברת דירת מגורים בין קרובים ישולם שליש מס רכישה שהיה משתלם בעסקת מכירה בשוק החופשי.

מומלץ, בטרם הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין להעריך את שווי הדירה באמצעות שמאי מקרקעין. יש ליתן את הדעת לכך שבעל דירת מגורים שקיבל אותה במתנה (או חלק ממנה) נדרש להמתין עד חלוף תקופת הצינון המנויה בחוק עת יחפוץ למכור את הדירה בפטור ממס שבח.

תקופת הצינון משתנה בהתאם לקרבה המשפחתית בין הצדדים לעסקה ובהתאם לשימוש שנעשה בדירה לאחר קבלתה.
תכנון מס מוקדם ושקול תוך היועצות בעו"ד העוסק בתחום דיני מיסוי מקרקעין עשוי למנוע חיובים מיותרים במס.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף