כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המדריך ליורשים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני ירושה - צוואה - ירושה על פי דין - בקשה - טפסים - רשם - דיני משפחה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
המדריך ליורשים
מאת: עו"ד דרור כהן
המדריך ליורשים
מאת: עו"ד דרור כהן


רוב האנשים לא מוכנים לכך, אך בהגיע היום, כאשר הורה או בן משפחה קרוב נפרד מן העולם, קיים אילוץ להתמודד עם ה"בירוקרטיה של המוות".

כאשר, לא עלינו, מגיע הרגע ואחד מהאנשים הקרובים אלינו בדרגה משפחתית ראשונה נפטר, אנו נדרשים לשאלה – מה עושים עם הרכוש שהותיר מאחוריו? או במקרה הפחות נעים, מה קורה לחובות שהשאיר?
דרך אחת היא באמצעות הצוואה שהשאיר המנוח אחריו (במידה והשכיל לעשות כן). נשאלת השאלה, איך מוציאים לפועל את שציווה המנוח בצוואתו? כידוע, לאחר פטירת אדם, עיזבונו עובר ליורשיו. אולם, חשוב לדעת כי ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, לא ניתן לתבוע את זכויות היורשים.

ניתן ורצוי להיעזר בעורך דין מנוסה על מנת להגיש בקשה בלשכת הרשם לענייני ירושה המתאימה, (קיימת סמכות גם לבית הדין הרבני רק בהסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין ולבית המשפט לענייני משפחה) לשם קבלת צו קיום צוואה אשר יבטא את רצונו האחרון של המוריש על ידי אישור הנוסח והקניית תוקף של פסק דין לצוואה.
בכדי לתבוע זכויות בעיזבון נידרש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה לרשם הירושות ולצרף את תעודת הפטירה של המוריש, צוואה מקורית (על מנת להימנע מהעברת העניין לדיון בביהמ"ש לענייני משפחה), אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לשאר היורשים על פי הצוואה, ייפוי כוח (במידה והמבקש מיוצג( אישור תשלום אגרה עבור הבקשה והוצאות הפרסום בעיתון.
האישור הסופי יינתן לאחר שהבקשה תפורסם בעיתונות וברשומות (על מנת לאפשר הגשת התנגדויות של צדדים מעוניינים) ותועבר לבדיקת האפוטרופוס הכללי( בכדי לשלול התערבות בהליכים בשל היות אחד היורשים קטין, חסוי, נעדר או קטין).
כאשר המנוח התייחס רק לחלק מנכסיו, וקיים עוד רכוש מלבד זה המוזכר בצוואה, צו קיום הצוואה יהיה מחייב אך ורק בנוגע לנכסים שצוינו בצוואה, ושאר העיזבון יחולק על ידי צו ירושה בהתאם לאמור בחוק הירושה. לגבי צו ירושה לא קיימת התיישנות שכן הוא נחשב כפסק דין, וניתן לקבלו לפי דרישה באמצעות המאגר הממוחשב בלשכות הרשם לענייני ירושה.
במקרה בו המנוח לא השאיר צוואה, ניתן לפעול בדרך דומה (אך לא זהה) על מנת להוציא צו ירושה, המהווה גושפנקא הצהרתית של המדינה להעברת עיזבונו של המנוח ליורשיו על פי דין. יש למלא את טופס הבקשה, לצרף שוברי תשלום, תצהיר או הודעה ליורשים בדבר ידיעתם על הגשת הבקשה, ותעודות פטירה מתאימות (של המנוח ושל יורשים שנפטרו). צו הירושה מציין את עובדת פטירת המנוח, מועד פטירתו, היכן נפטר, שמות יורשיו וחלקיהם בעיזבון.

טרם הגשת בקשה לצו קיום צוואה ו/או בקשה לצו ירושה חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה התחום שכן יש שיקולי מס שיש לקחת בחשבון ו/או חובות של היורשים שיש להתייחס אליהם וזאת על מנת שהעיזבון לא יפגע.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף