כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ניכויי חוב של העובד למעביד משכרו של העובד


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
ניכויי חוב של העובד למעביד משכרו של העובד
מאת: עו"ד משה וקרט
ככלל, בהתאם לחוק חל איסור על המעביד לנכות משכרו של העובד תשלומים שהעובד חייב לו.
כך גם חל איסור על המעביד לנכות משכרו של העובד קנס משמעתי, אלא אם כן הדבר עוגן בחיקוק או בהסכם קיבוצי.

יחד עם זאת, המעביד רשאי לנכות משכרו של העובד חוב של העובד כלפיו, וזאת רק על בסיס התחייבות בכתב של העובד ובתנאי שלא ינוכה על חשבון החוב יותר מרבע שכר העבודה. כמו-כן, רשאי המעביד לנכות משכרו של העובד מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם אין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד שלושה חדשים. אם עלו המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשים - ניתן לנכות היתרה רק על פי התחייבות בכתב של העובד ובתנאי שלא ינוכה יותר מרבע שכר העבודה.

למרות האמור לעיל, אם חדל עובד לעבוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות. בהתאם לפסיקה, ניתן לנכות משכרו האחרון של העובד רק סכום קצוב ומוכח או בלתי שנוי במחלוקת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף